برنامه آموزش حرفه‌ای CLE

۲۶ اکتبر در برنامه آموزش حرفه‌ای CLE به ما بپیوندید تا دیدگاه‌های حقوقی و حقوق بشر در خصوص تحریم‌های ایران را بررسی کنیم.

دکتر مرجان کسری به عنوان نایب رئیس و گرداننده ی این جلسه، تخصص و تجربیات گسترده خود از دفاتر حقوقی مرجان کسری LLC را به کار می‌گیرد. ایشان درک عمیقی از تاثیر تحریم ها بر ایران دارند. از توانایی ایشان برای ارائه راهنمایی دقیق به موکلانی که با چالش‌های حقوقی پیچیده روبرو هستند بهره‌مند شوید.

برنامه آموزش حرفه‌ای CLE