ویزاهای غیرمهاجرتی امریکا از طریق خانواده

1- نامزدی

این گزینه برای دارندگان گرین کارت قابل استفاده نمی باشد. شهروندان امریکایی می توانند برای ورود نامزدشان به امریکا از طریق ویزای K-1 اقدام نمایند که پس از ورود اعتبار 90 روزه دارد. در این مدت زمان آنها می بایست ازدواج کنند، و پس از آن شهروند امریکا می تواند پروسه درخواست گرین کارت برای همسر خود را دنبال نماید.

2- ویزاهای K-3 و K-4

در راستای وحدت خانواده ها، ویزای K-3 (ویزای غیر مهاجرتی) به همسر شهروند امریکایی این امکان را میدهد که بسیار سریعتر وارد امریکا شود و در آنجا منتظر دریافت ویزای مهاجرتی ( گرین کارت ) خود باشد.

اگر همسر غیرامریکایی شما فرزندان زیر 21 سال دارد، ویزای K-4 مشابه ویزای K-3 برای فرزندان همسر شما می تواند استفاده شود. برنامه ریزی و زمانبندی دقیق در این ویزا، برای به دست آوردن نتیجه مطلوب بسیار حائز اهمیت است.

3- ساکنینی که به امریکا باز می گردند (SB)

این گروه از ویزا برای دارندگان گرین کارت LPR و یا ساکنین موقت (CR) که بیش از یک سال و یا بیش از زمان مجاز برای بازگشت به امریکا به دلایل و شرایطی که تحت کنترل ایشان نبوده درخارج از امریکا سکونت داشته اند استفاده می گردد.

برای بالا بردن میزان موفقیت در این گونه موارد نیاز به ارائه ادله کافی و قانونی است که این امر از طریق مشورت با یک وکیل مجرب میسر می گردد.

در نظر داشته باشید که پروسه تشکیل پرونده برای هریک از این گروه ها بسیار شبیه به یکدیگر است، هر چند که زمان انتظار برای دریافت نتیجه در آنها بسته به نوع ویزا و ملیت فرد ذینفع بسیار متفاوت و متغیر می باشد.

بنابراین در هنگام برنامه ریزی برای مهاجرت به امریکا ، بررسی دقیق گزینه های موجود توسط وکیل مهاجرتی مجرب بسیار حائز اهمیت و تعیین کننده است. برنامه ریزی درست می تواند از موارد ذیل جلوگیری کند:

  1. مردود شدن تقاضای شما
  2. تاخیر و تعویق قابل توجه در روند بررسی پرونده شما
  3. از بین رفتن هزینه های مربوط به تشکیل پرونده ( در صورت رد شدن درخواست شما)
  4. نیاز به تشکیل پرونده و پرداخت مجدد برای شما
  5. مساله محدودیت سنی فرزندان (درخواست مجدد شامل فرزندانی که از سن 21 عبور میکنند نخواهد شد)
  6. ممنوع الورود شدن به امریکا