ویزای سرمایه گذاری آمریکا

e2-visa

برنامه ویزای تجاری (E2)

با راه ان��ازی بیزنسی که بتواند خرج فرد و خانواده اش را داده و اثر مثبت اقتصادی ایجاد نماید به وی ویزای تجاری داده می شود. برای ایرانیان این ویزا یک ویزای دو ساله یکبار ورود می باشد اما امکان تمدید آن به دفعات نامحدود وجود دارد. مقادیر مورد نیاز این سرمایه گذاری می تواند بسیار کمتر از مقادیر مشخص شده در برنامه EB5 باشد.

برنامه گرین کارت سرمایه گذاری(EB5)

در حال حاضر فردی که 500 هزار دلار در نواحی خاصی سرمایه گذاری نماید به شرط اینکه سرمایه گذاری وی ایجاد ده شغل تمام وقت نماید می تواند برای خود و خانواده اش گرین کارت بگیرد. از زمانی که این سرمایه گذاری صورت می گیرد. در حال حاضر حداقل در حدود سه سال طول می کشد که فرد از طریق این برنامه وارد امریکا شده و گرین کارت موقت دریافت نماید.