کار در امریکا

*گرین کارت کار

قوانین مهاجرتی امریکا راه های مختلفی را برای دریافت گرین کارت از طریق اشتغال فراهم میکند.

Employment-based visas که به اختصار گروه ویزاهای EB نامیده میشوند و 5 نوع هستند : EB-1, EB-2, EB-3, EB-4, EB-5.

نوع ویزایی که انتخاب می کنید به عواملی مانند شرایط مورد نیاز، تحصیلات و مهارت هایی که دارید بستگی دارد.

*ویزای کار

ویزای کارعموما برای آن دسته از شهروندان کشورهای دیگر است که بخواهند برای مدت زمان معلوم و موقت و با ویزای غیرمهاجرتی وارد امریکا شوند. کارفرمایی که قصد استخدام او را دارد می بایست از طرف متقاضی دراداره مهاجرت امریکا مراحل تشکیل پرونده را انجام دهد. شرکت های امریکایی در هنگام استخدام نیروی کار خارجی، انواع ویزاهای کار را با توجه به تحصیلات و پیشینه متقاضی بررسی می کنند.