EB-5 ویزای سرمایه گذاری خاص

طبق قوانین جدید دولت آمریکا برای دریافت گرین کارت موقتی و تبدیل آن به دایمی به سرمایه‌ گذاران ایرانی‌ تحت شرایط قید شده در مصوبه
سازمان مهاجرت آمریکا به شرح ذیل میباشد:

سرمایه‌ گذاری به صورت شخصی:
حد اقل سرمایه‌ گذاری برای شروع هرگونه کمپانی با مدیریت خود سرمایه گذار به مبلغ 1,000,000دلار آمریکا می‌باشد .هر خانواده ایرانی‌ شامل شوهر ، همسر و فرزندان زیر ۲۱ سال میتوانند از این طریق سرمایه گذاری و با میزان تعیین شده بالا با
گرین کارت موقتی وآرد ایالات متحده آمریکا شوند .شرایط مورد نیاز:
داشتن وکیل پایه یک امریکا با اجازه رسمی از دولت آمریکا برای سرمایه گذاران ایرانی‌.
نداشتن هیچ گونه سو پیشینه.
سرمایه‌ گذاری در یکی ازایالات آمریکا.
سرمایه‌ کافی برای این پروژه ها باید دارای منشأ قابل تأیید دولت آمریکا باشد (مانند فروش ملک ، سهام و غیره.)
ارسال مبلغ سرمایه‌ گذاری به حساب شما در آمریکا واریز شوید.
حداقل مدت سرمایه‌ گذاری در این پروژ ه ها ۵ سال میباشد .
پس از واریز سرمایه‌ مورد نظر بین ده تا دوازده ماه گرین کارت موقتی شما در سفارت آمریکا در یکی‌ از کشور های تعیین شده به وسییله وکیل شما صادر خواهد شد.
در صورتی‌ که پس از اتمام موارد قانونی در سفارت گرین کارت موقتی شما صادر نگردد تمام سرمایه‌ شما باز گرداننده خواهد شد.
پس از دو سال اقامت در آمریکا وکیل شما اقدام به دایمی کردن گرین کارت شما میکنند (به شرط اینکه هیچ گونه عمل غیر قانونی انجام نداده باشید )
یکی از مزایا این گونه سرمایه گذاری ها این است که شما میتوانید در هر ایالتی‌ در آمریکا سکنی بگزینید و کار کنید ( اجازه کارو تحصیل سرمایه گذار و همسر و فرزندان بالای ۱۸ سال و زیر ۲۱ سال شما گارآنتی میباشد )
به این شکل سرمایه‌ گذاری نیاز به تولید شغل جدید برای ده نفرازهمان ایالت میباشد .
سرمایه‌ گذار آزادی کامل در انتخاب حرفه یا تخصص دارد.
:معایب سرمایه گذاری به این شکل

بالا بودن هزینه های اداری ،قانونی و سرمایه‌ گذاری
نیاز به آشنایی بیشتر به زبان انگلیسی
مسولیت کامل در مقابل دولت آمریکا برأی ایجاد ده شغل تمام وقت و پرداخت تمام مالیاتها و بیمه های شغلی
آشنایی کامل با فرهنگ تجاری و بومی آمریکا برای موفقیت در سرمایه‌ گذاری
سرمایه‌ گذاری دارای ریسک بالاتری میباشد