EB-5 ویزای سرمایه ‌گذاری عام

طبق قوانین جدید دولت آمریکا برای دریافت گرین کارت موقتی و تبدیل آن به دایمی به سرمایه‌ گذاران ایرانی‌ تحت شرایط قید شده در مصوبه سازمان مهاجرت آمریکا به شرح ذیل میباشد :

سرمایه‌ گذاری:
حد اقل سرمایه‌ گذاری به مبلغ $500,000 دلار آمریکا می‌باشد .هر خانواده ایرانی‌ شامل شوهر ، همسر و فرزندان زیر ۲۱ سال میتوانند از این طریق سرمایه گذاری و با میزان تعیین شده بالا با گرین کارت موقتی وآرد ایالات متحده آمریکا شوند .شرایط مورد نیاز :
داشتن وکیل پایه یک امریکا با اجازه رسمی از دولت آمریکا برای سرمایه گذاران ایرانی‌.
نداشتن هیچ گونه سو پیشینه .
سرمایه‌ گذاری در یکی از پروژ ه های تائید شده سازمان مهاجرت آمریکا
سرمایه‌ کافی برای این پروژه ها باید دارای منشأ قابل تأیید دولت آمریکا باشد (مانند فروش ملک, سهام و غیره.)
ارسال مبلغ سرمایه‌ گذاری به حساب مشترک بین وکیل شما، شرکت یا پروژ ه مورد نظر شما و سازمان مهاجرت آمریکا واریز شود.
حداقل مدت سرمایه‌ گذاری در این پروژ ه ها ۵ سال میباشد .
پس از واریز سرمایه‌ مورد نظر گرین کارت موقتی شما در سفارت آمریکا در یکی‌ از کشور های تعیین شده به وسییله وکیل شما صادر خواهد شد.
در صورتی‌ که پس از اتمام موارد قانونی در سفارت گرین کارت موقتی شما صادر نگردد تمام سرمایه‌ شما باز گرداننده خواهد شد.
پس از دو سال اقامت در آمریکا وکیل شما همراه با وکیل پروژ ه منتخب شما اقدام به دایمی کردن گرین کارت شما میکنند (به شرط اینکه هیچ گونه عمل غیر قانونی انجام نداده باشید )
یکی از مزایا این گونه سرمایه گذاری ها این است که شما میتوانید در هر ایالتی‌ در آمریکا سکنی بگزینید و کار کنید ( اجازه کارو تحصیل سرمایه گذار و همسر و فرزندان زیر ۲۱ سال شما گارآنتی میباشد )

eb5-visa