ویزای امریکا برای پزشکان و پرستاران – H1C

این ویزا برای پرستارانی طراحی شده است که از طریق وزارت کار در مناطقی که کمبود پرستار دارند، بکار گماشته میشوند.

این نوع ویزای غیرمهاجرتی که یک ویزای چند مرحله ای میباشد، با هماهنگی وزارت کار و اداره مهاجرت شکل میگیرد. ابتدا باید تقاضانامه اداره مهاجرت تکمیل گردد و سپس وزارت کار باید صلاحیت فرد را بر طبق مقررات با صدور تائیدیه درخواست متقاضی، تصدیق کند. در ضمن بیمارستان تقاضا کننده باید در محدوده مناطق محروم واقع شده باشد.

شرایط مورد نظر برای اخذ این ویزا

آگاهی و تبحر کافی در پرستاری و دارا بودن مدارک تحصیلی لازم در کشور مورد نظر و یا اخذ گواهینامه در امریکا با تائیدیه مقامات. قبولی در آزمونهای CGFNS: Commission on Graduates for Foreign Nursing Schools

این دوره ها در آموزشگاه های مختلفی در ایران آموزش داده میشوند و باید در آزمونی که در کشور دبی یا یکی از کشورهای مجاور برگزار میگردد، شرکت کرده تا مدرک رجیسترد نرس را دریافت نماید . در ضمن گواهینامه آیلتس 6.5 نیز لازم است.

سازمان CGFNS که در آمریکا واقع است، صلاحیت علمی پرستاران سایر کشورها را که تمایل مهاجرت به آمریکا را دارند (از طریق آزمون CGFNS) بررسی می نماید. این آزمون به صورت تستی است که از سال ۲۰۱۱ به بعد آزمون به صورت کامپیوتری (Internet-based) در بیش از ۴۶۹ محل برگزا می گردد. در صورتی که داوطلب به فاصله حداکثر ۲ سال پس از قبولی در آزمون CGFNS، آزمون IELTS یا TOEFL را نیز با موفقیت طی کند، مدرک لیسانس پرستاری آمریکا تحت عنوان CGFNS Certificateجهت داوطلب صادر می گردد. فرآیند ارائه این مدرک، برنامه «مدرک دهی» یا Certification Program) CP) نامیده می شود.

Medical Doctors
پزشکانی که تمایل به مهاجرت و طبابت در امریکا را دارند باید شرایط خاصی را داشته باشند:

  • باید در آزمون Foreign Medical Graduate Examination in Medical Sciences
    شرکت نمایند.
  • باید مهارت زبان انگلیسی در حد آیلتس 6.5 داشته باشند.
  • مدارک دانشگاهی شما باید در کشور مبدأ معتبر بوده و مجوز مطب و طبابت بالینی را داشته باشید.
  • در تمامی ایالات امریکا قبل از دریافت گواهینامه به هیچ عنوان اجازه طبابت بالینی داده نمیشود.

آزمون ها : کلیه پزشکان نیازمند به گذراندن حداقل یکی از این آزمونها هستند

  • Federation Licensing Examination (FLEX) parts I and II, or an “equivalent examination as determined by the Secretary of Health and Human Services”
  • National Board of Medical Examiners (NBME), Parts I, II and III or The United States Medical Licensing Examination (USMLE), Steps 1, 2 & 3

برای سالیان متمادی این آزمون تنها آزمون پزشکان بوده است و هنوز هم معتبر است ولی در این نوع ویزا ترکیب و تطبیق این چند آزمون مجاز نیست.  توجه داشته باشید برای پزشکان دارا بودن مهارت زبان انگلیسی بسیار مهم و حیاتی است .

کلیه پزشکانی که از ایالات متحده امریکا فارغ التحصیل میباشند از این آزمونها معاف میباشند.