ویزا از طریق سرمایه‌ گذاری – E2

ویزای سرمایه گذاری
اینگونه ویزا برای سرمایه گذارانی است که خواهان آوردن سرمایه خود به خاک امریکا هستند.
اینگونه ویزا برای سرمایه گذارانی است که خواهان ایجاد کار وتولید شغل برای خود و دیگران هستند.
متقاضی باید از کشورهایی باشد که دارای قرارداد معاملاتی با امریکا هستند.کشور هایی مانن چین هند برزیل و روسیه طرف این قراردادها نیستند وکشور هایی مانند ایران سنگال البانی وخیلی کشور های طرف های این قرار داد هستند. (شهروندان این کشور ها میتوانند اقدام به گرفتن این گونه ویزا کنند.)
مقدار سرمایه گذاری برای اینگونه ویزا عموما دویست هزار دلار یا بیشتر میباشد. مقدار سرمایه گذاری رابطه ی مستقیم با نوع بیزینسیست که فرد متقاضی انتخاب میکند دارد .
غیر عادی نیست که میزان سرمایهگذاری کمتر یا خیلی بیشتر از مبلغ 200 هزار دلار باشد. به متقاضیان این گونه ویزا پیشنهاد میشود که حتما قبل از تقاضا برای این گونه ویزا و خرید هر گونه بیزینسی با وکیل خود در امریکا مشورت کنند.
نکته ی بسیار مهم برای کسانی که خواهان شروع بیزینس در خاک امریکا هستند میزان کافی سرمایه گذاری به میزان کافی برای شروع و ادامه بیزینس می باشد .
اداره مهاجرت امریکا پیش از صدور این گونه ویزا تمام قرارداد ها و شرایط سرمایه گذاری را در نظر میگیرد و پس از برسی کامل اقدام به صدور ویزا میکند.
حداکثر مدت صدور این ویزا دوسال میباشد و تا زمانی که دارنده ی این گونه ویزا شرایط وقوانین سرمایه گذاری را رعایت کند میتواند اقدام به تمدید ان بنماید.
همسر و فرزندان زیر 21 سال میتوانند همراه فرد سرمایه گذار وارد خاک امریکا شوند و با تکمیل فرم های ویژه ی این سازمان اقدام به تقاضای کار و ادامه تحصیل در خاک امریکا کنند

مدارک مورد نیاز:

1- پاسپورت معتبر
2- شناسنامه و کارت ملی معتبر همراه با ترجمه رسمی
3- دوقطعه عکس پاسپورتی(2*2بازمینه روشن)
4- مدارک نشان دهنده منشاء سرمایه(بانک وبورس و املاک )
6-تمام متقاضیان مرد بین 16 تا 65 سال نیاز به پر کردن فرم تشخیص هویت و سوء پیشینه دارند
(عموما سرمایه گذار و خانواده ی همراه قبل از مصاحبه در سفارت تعین شده به صورت دیجیتالی انگشت نگاری میشود)
قابل ذکر است که بسیاری از متقاضیان های این گونه ویزای( سرمایه گذاری) انرا با ویزای دائمی سرمایه گذاری(گرین کارت) اشتباه میگیرند