ویزا از طریق مهارت خاص – EB1

EB-1 ویزای کاری برای افراد با استعدادهای ویژه (دائمی)
این ویزا برای افرادی است که دارای خلاقیت یا استعداد ویژه ای هستند یا اساتید فرهیخته یا دانشجویان یا برای مدیران کمپانی هایی که به کشور امریکا انتقال پیدا کرده اند.

چه کسانی میتوانند برای این گونه ویزا اقدام کنند:
1- کسانی که دارای استعداد های بالا در رشته های علوم و هنر و تدریس و بیزینس و ورزش هستند و این متقاضیان بایستی دارای جوایز یا لوحهای تقدیر از منابع علمی ، هنری، ورزشی داخلی یا خارجی باشند.
2- کسانی که تبهر بسیار بالایی در تحقیقات و تدریس دانشگاهی دارند و حداقل 3 سال در رشته تخصصی خود به تحقیق یا تدریس در حد بسیار بالا مشغول بوده اند.
3- روساء و مدیران کمپانی های خارجی که کمپانی خود را به داخل خاک امریکا انتقال می دهند.

شرایط اقدام

متقاضی باید از شرایط زیر حداقل 3 شرط را داشته باشد:
1. جوایز و یا لوحهای تقدیر از جوامع بین المللی وداخلی در رشته تخصصی شان.
2. تعلق به گروهی از متخصصان هم رشته تخصصی متقاضی و به شرط شناخته شدن این گروه در مجامع داخلی یا خارجی.
3.نام بردن از متقاضی به عنوان فرد فرهیخته و دارای خلاقیت خاص در رشته خود و تشخیص این فرد به عنوان سر آمد در زمینه ی تخصصیش.
4. نقش داشتن در تصیم گیری یا قضاوت در زمینه ی تخصصی خود در جوامع رسمی خارجی یا داخلی.
5.شواهد نشان دهنده موفقیت بزرگ در رشته خود که باعث پیشرفت در زمینه تخصصی شان شده باشد.
6. نشان دادن نقش مهم خود در مقالات و یا نشریات تخصصی معتبر داخلی یا خارجی .
7.به نمایش گذاشتن یکی از خلا قیتها یا دستاورد، در نمایشگاه های تخصصی و معتبر .
8. نشان دادن نقش عمده در مدیریت و کنترل در موقعیتهای حساس تخصصی.
9. گرفتن دستمزد های بالا در مقایسه با دیگر متخصصین و یا کسانی که در همان رشته کاری مشغول کارهستند .
10. نشان دادن پول زا بودن کار هنری که به اجرا گذاشته شده . (فقط برای متقاضیان رشته هنر)

اساتید و محققین برجسته

برای این دسته از متقاضیان دو تا از شرایط زیر کافی است به شرطی که تقاضای استخدام آنها از طرف دانشگاه یا موسسه ای در خاک آمریکا قابل تائید باشد.

1. جوایز و یا لوحهای تقدیر از جوامع بین المللی وداخلی در رشته تخصصی شان.
2. تعلق به گروهی تخصصی به شرط اینکه گروهی که به ان تعلق دارد برای افرادی با قابلیتهای خاص تلقی شود.
3.وجود مقاله ها و نشریاتی از طرف دیگر متخصصان در باره فرد متقاضی در ژرنالهای تخصصی داخلی و یا خارجی .
4. نقش داشتن در تصیم گیری های مهم و یا قضاوت در مجامع تخصصی به صورت فردی یاقسمتی از گروه متخصصین .
5.به ثبت رساندن اکتشاف و یا اخراع یا نحوه خاص تدریس که باعث پیشرفت در زمینه تخصصیشان می باشد.
6. نوشتن کتابی در زمینه تخصصی خود و یا مقاله های علمی که به چاپ رسیده و در مقیاس وسیع پخش گردیده است.

��رایط اقدام

این دسته ویزا بر خلاف ویزا های دیگر نیاز به داشتن گواهینامه کار ندارد و اگر فرد متقاضی با نوع دیگری از ویزا در خاک امریکا میباشند می توانند در صورت رعایت شرایط و ضوابط ویزای اولیه خود (در صورت امکان) و همچنین وجود سهمیه کافی برای کشورشان ویزای خود را تبدیل به این گونه ویزا نماید.

مدارک مورد نیاز

مدارک واسناد برای اینگونه ویزا همانند انواع دیگرویزای کاری میباشد به علاوه اینکه نیازمند به رسمی بیشتری در مورد تخصص فرد متقاضی میباشد.

محسنات این ویزا:

1) سرعت: گرفتن گرین کارت سریع (چند ماهه به جای چند ساله)
2) قیمت مناسب: این گونه ویزا بر خلاف ویزاهای کاری از لحاظ هزینه بسیار مناسب میباشد(هزینه های تبلیغی و ثبت نام در اینگونه ویزا وجود ندارد)
3) آزادی: متقاضی آزاد است که برای هر شرکت یا دانشگاه یا موسسه ای درخاک امریکا کار کنند.