ویزا از طریق گسترش شرکت

زمانی که سرمایه گذار شرایط مندرج ذیل این نوع ویزا را رعایت نماید می تواند نسبت به تمدید ویزا اقدام کند. در این نوع ویزا سرمایه گذار تنها اجازه کار در بیزینس خود را خواهد داشت اما همسر وی می تواند درخواست اجازه کار (Employment Authorization) کند و پس از تایید آن بدون محدودیت برای هر کارفرمایی کار کند. این ویزا درحال حاضر برای بازه های 2 ساله و به صورت یکبار ورود اعطا می شود و تا زمانی که بیزینس با شرایط خواسته شده در قانون در حال کار باشد قاعدتاً مشکلی در تمدید یا اخذ مجدد آن وجود نخواهد داشت.

خوشبختانه سیستمهای جدید گرفتن وقت از سفارتهای آمریکا این امکان را به وجود آورده که وقت گرفتن از سفارت کاری بسیار آسانتر از گذشته باشد و با برنامه ریزی مناسب می توان تمدید یا اخذ مجدد ویزا را تسهیل نمود.

نکته قابل توجه دیگر در خصوص ویزای E2 آنست که ویزای E2 گرین کارت نیست و به طور مستقیم به اخذ گرین کارت ایالات متحده آمریکا منتهی نمی شود. اما این امکان وجود دارد که با سرمایه گذاری در بیزینسهایی که امکان گسترش آن در آینده وجود دارد، سرمایه گذار به طور پله ای بیزینس خود را گسترش داده و ضمن اثبات توانایی خود برای کسب درآمد و رسانیدن منفعت به اقتصاد آمریکا (مثلاً با ایجاد شغل) از طریق برنامه EB5 نسبت به درخواست گرین کارت اقدام نماید. علیرغم نکته فوق، امکان استفاده از ویزای مذکور برای ایرانیان به دلیل معاهدات زمانهای گذشته فرصتی کم نظیر در اختیار ایرانیانی قرار می دهد که علاقمند به سرمایه گذاری در آمریکا و استفاده از منافع حاصله از آن از جمله زندگی، کار، بزرگ کردن فرزندان و کسب تجربه ای نو با زندگی در آمریکا هستند.