آب، برق، تلفن-ماهانه

*جرسی، ایالت نیوجرسی

 • برق،سیستم گرمایشی و خنک کننده،آب،جمع آوری زباله92.50$
 • 1دقیقه مکالمه تلفن همراه(تعرفه داخلی از پیش پرداخت شده و بدون تخفیف) 0.05$
 • 60 مگابایت اینترنت یا بیشتر،ADSL/Cable،دیتای نامحدود 67.33$

*نیویورک، ایالت نیویورک

 • برق،سیستم گرمایشی و خنک کننده،آب،جمع آوری زباله 136.36$
 • 1دقیقه مکالمه تلفن همراه(تعرفه داخلی از پیش پرداخت شده و بدون تخفیف) 0.12$
 • 60 مگابایت اینترنت یا بیشتر،ADSL/Cable،دیتای نامحدود63.15$ 

*سن دیگو، ایالت کالیفرنیا

 • برق،سیستم گرمایشی و خنک کننده،آب،جمع آوری زباله 139.96$
 • 1دقیقه مکالمه تلفن همراه (تعرفه داخلی از پیش پرداخت شده و بدون تخفیف) 0.24$
 • 60 مگابایت اینترنت یا بیشتر،ADSL/Cable،دیتای نامحدود64.34$ 

*ویرجینیا بیچ، ایالت ویرجینیا

 • برق،سیستم گرمایشی و خنک کننده،آب،جمع آوری زباله 178.43$
 • 1دقیقه مکالمه تلفن همراه (تعرفه داخلی از پیش پرداخت شده و بدون تخفیف) 0.101$
 • 60 مگابایت اینترنت یا بیشتر،ADSL/Cable،دیتای نامحدود61.79$