اخبار مهم مهاجرتی: نکات برجسته بولتن ویزای ماه فوریه!

ویزا بولتن خلاصه‌ای از قابلیت دریافت ویزاهای مهاجرتی برای ماه آینده است. این گزارش شامل اطلاعاتی درباره تعداد ویزاهای موجود در هر دسته براساس وضعیت جاری یا تاخیردار بودن آنها می باشد. همکاری ماهانه وزارت امور خارجه (DOS) و سازمان مهاجرت و شهروندی آمریکا (USCIS) این امکان را فراهم میکند تا ویزا بولتن را منتشر کنند. در هر دسته، ویزا بولتن شامل یک جدول عملیات نهایی است که تاریخ‌های اولویتی که معتبر و در دسترس هستند را نشان می‌دهد و همچنین یک جدول تاریخ‌های ارسال برای تاریخ‌های اولویتی که در سال مالی جاری می‌توانند معتبر شوند را نشان می‌دهد.

سازمان مهاجرت و شهروندی آمریکا اعلام کرده است که برای فوریه ۲۰۲۴، درخواست‌دهندگان باید از جدول تاریخ‌های ارسال برای موارد ویزاهای خانوادگی و کاری استفاده کنند، که در فوریه ۲۰۲۴ همانند ژانویه ۲۰۲۴ باقی می‌مانند. افرادی که براساس ویزا بولتن ژانویه ۲۰۲۴ واجد شرایط ارسال درخواست تغییر وضعیت ویزا بودند، باید در فوریه نیز واجد شرایط بمانند.

تغییرات نهایی:

دسته خانوادگی – F-2A برای همسران و فرزندان ساکنین دائمی، حدود سه ماه به تاریخ ۸ فوریه ۲۰۲۰ منتقل می‌شود.

دسته مبتنی بر اشتغال: EB-2 بصورت بین المللی ۱۴ روز به تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۲۲ منتقل می‌شود.

دسته مبتنی بر اشتغال EB-3  بصورت بین المللی یک ماه به تاریخ ۱ سپتامبر ۲۰۲۲ منتقل می‌شود.

دسته کارگران مذهبی نیز به پایان مهلت نزدیک شده اما مجددا تمدید می شود.

این گروه ویزا که بنا بود خاتمه یابد، به دلیل صدور یک لایحه ی جدید، اکنون تا 8 مارس 2024 تمدید شده است. با تمدید برنامه ی ویژه ی مهاجرتی برای افراد غیر کشیش،  پردازش آن همچون سایر گروه های خاص ویزای EB-4 ادامه می یابد که در حال حاضر در تاریخ 1 سپتامبر 2019 است.

این گروه شامل درخواست های ویژه ی مهاجرتی نوجوانان نیز می باشد. 

بازطراحی TPS سوریه:

DHS در حال تمدید تعیین وضعیت سوریه برای وضعیت حفاظتی موقت (TPS) به مدت 18 ماه است که از اول آوریل 2024 شروع شده و در 30 سپتامبر 2025 به پایان می رسد.

این به ذینفعان موجود امکان می دهد دوباره ثبت نام کنند و وضعیت ویزای خود را تمدید کنند. همچنین به اتباع سوری که از 25 ژانویه 2024 در ایالات متحده اقامت دارند، اجازه می دهد برای اولین بار برای TPS درخواست دهند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در Uncategorized