اداره ی مهاجرت آمریکا به‌روزرسانی‌هایی در دستورالعمل‌های درخواست‌های مهاجرتی خاص نوجوانان اعلام نموده است.

سازمان خدمات مهاجرت و شهروندی آمریکا (USCIS)  به‌روزرسانی‌هایی در راهنمای درخواست‌های مهاجرتی خاص نوجوانان(SIJ)   اعلام نموده است. هدف از این تغییرات، بهبود فرآیند ارزیابی و افزایش کارایی می‌باشد. این تغییرات با دستور اظهاری در پرونده کازا لیبره / فری دام هاوس در مورد مایورکس که در تاریخ 31 ژوئیه 2023 صادر شده است، مطابقت دارد. در این به‌روزرسانی، زمان ارزیابی درخواست‌های SIJ مشخص شده و روند کلی فرآیند روشن گردیده است.

از این پس، سازمان مهاجرت موظف است تا در مدت 180 روز از تاریخ ثبت درخواست SIJ ، تصمیم گیری نهایی را انجام دهد. با این حال، این بازه زمانی به ارزیابی درخواست‌ها یا تجدیدنظرهای بعدی که پس از رد اولیه درخواست SIJ ارائه می‌شوند، تعمیم داده نمی شود. متقاضیان و نمایندگان حقوقی آنها می‌بایست حتما از این تفاوت در طول فرآیند SIJ آگاه باشند.

درخواست SIJ از افراد غیرشهروند در ایالات متحده که توسط والدین مورد سوءاستفاده، ترک یا بی‌توجهی قرار گرفته‌اند و نیاز به مداخله دادگاه نوجوانان دارند، حفاظت می‌نماید. واجدین شرایط می‌توانند با استفاده از فرم I-360، که درخواستی برای افراد آمریکایی/ آسیایی، زنان و مردان بیوه و مهاجران خاص می‌باشد، درخواست SIJ خود را ثبت کنند. افراد غیرشهروند در صورتی که در طبقه‌بندی SIJ قرار گیرند، ممکن است واجد شرایط درخواست برای گرین کارت گردند.

هدف از این به‌روزرسانی بهبود در فرآیند قضاوت SIJ است و به افراد درخواست‌دهنده، نمایندگان حقوقی و ذینفعان، درک واضحی از روند کاری را ارائه می‌دهد و امکان برنامه‌ریزی و مدیریت بهتر امور را فراهم می‌کند. بازه زمانی برای ارزیابی اولیه درخواست، با تطابق با دستور اظهاری در پرونده کازا لیبره / فری دام هاوس در مورد مایورکس، به ‌وضوح تعریف شده است. تعهد اداره مهاجرت به بهبود فرآیند SIJ نشان‌دهنده تلاش این سازمان در ارائه یک مسیر منصفانه و کارآمد برای افراد آسیب‌پذیر و نیازمند به مراقبت در ایالات متحده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در Uncategorized