معاف متقاضیان I-539 از انجام آزمایشات زیست سنجشی (بیومتریک)

اداره ی مهاجرت (USCIS) متقاضیان I-539 را از انجام آزمایشات زیست سنجشی (بیومتریک) معاف می کند.

در تاریخ 25 سپتامبر 2023، اداره ی مهاجرت (USCIS) معافیت مهمی را اعلام کرد. متقاضیان I-539  که درخواست خود را در تاریخ 1 اکتبر 2023 یا پس از آن ثبت کرده باشند، از پرداخت مبلغ 85 دلار بابت خدمات زیست سنجی (بیومتریک) معاف خواهند شد.

اداره ی مهاجرت تضمین می‌کند که اکثریت متقاضیان نیازی به وقت‌های زیست سنجی (بیومتریک) نخواهند داشت و تنها تعداد معدودی در صورت لزوم برای انجام آن برنامه ریزی خواهند شد. اگر درخواست I-539 شما در تاریخ 1 اکتبر یا پس از آن پست شده باشد، نیازی به پرداخت مبلغ خدمات بیومتریک نخواهید داشت.

متقاضیانی که قبل از 1 اکتبر درخواست خود را ثبت کرده اند، همچنان ممکن است برای وقت زیست سنجی (بیومتریک)  تنظیم شوند و توصیه میشود که آن را انجام دهند. اگر اشتباها هزینه ی آن را جدای از هزینه ی ثبت پرونده ی خود پرداخت کرده باشید، اداره مهاجرت این هزینه را به شما بازگشت خواهد داد. اگر تراکنش با کارت اعتباری انجام گردد، فقط هزینه ی ثبت درخواست  پرونده از حساب شما کسر خواهد شد. این اقدام جزء تلاش مداوم USCIS برای حذف الزام زیست سنجی (بیومتریک) از فرآیند فرم I-539 به شمار می‌آید.


**سلب مسئولیت از وبسایت**

محتوای وب‌سایت ما صرفاً به منظور اطلاع رسانی عمومی می باشد و به منزله ی  مشاوره ی حقوقی نیست. مشاهده ی این وبسایت و یا تماس با شرکت Lawmaks رابطه ی وکیل-موکل ایجاد نخواهد کرد.

با وجودی که تلاش میکنیم که اطلاعات دقیق و به روز خدمتتان ارائه کنیم، هیچگونه ضمانتی در خصوص تمامیت، صحت، اعتبار یا صلاحیت محتوا نمی دهیم. هر گونه اتکا به اطلاعات موجود در این وبسایت به عهده خود شماست.

شرکت لامکس مسئولیت هرگونه عواقب اقداماتی که بر اساس محتوای این وبسایت انجام شود را از خود سلب می نماید. در هیچ حالتی شرکت لامکس مسئول هر گونه خسارت یا ضرر، چه به صورت مستقیم و یا ناشی از استفاده از محتوای این وبسایت نخواهد بود.

این وبسایت ممکن است حاوی لینک‌هایی به وبسایت های  دیگری باشد که تحت کنترل ما نیست. ما محتوای وبسایت های خارجی را تأیید نمی‌کنیم و هیچ مسئولیتی در خصوص آنها نمی‌پذیریم. برای مشاوره حقوقی شخصی، با یک وکیل مشورت نمایید.