جمع آوری اطلاعات شخصی و قانون حفظ حریم خصوصی

 دستور العمل اجرایی دسترسی به اطلاعات شخصی (FOIA) و دستور العمل اجرایی حفظ حریم خصوصی (Privacy Act)، امکان دسترسی به تاریخچه ی مهاجرتی شخص را فراهم میکند. این تاریخچه شامل مدارکی است که در اختیار وزارت امنیت، وزارت امور خارجه، اداره ی مهاجرت و گمرک و اداره ی حفاظت مرزی ایالات متحده می باشد.

در چه مواردی این دستورالعمل ها کاربرد دارد؟

در روند اقدام برای انجام پروسه ی مهاجرتی ( دریافت گرین کارت یا اخذ شهروندی امریکا ) و نیز دریافت ویزاهای غیر مهاجرتی گاهی لازم است به کلیه سوابق و اقدامات مهاجرتی-غیرمهاجرتی قبلی دسترسی داشت. وکیل شما می بایست اطلاعات کاملی از شرح وضعیت اقدامات قبلی داشته باشد تا بتواند قدم مناسب را در جهت ادامه پروسه مهاجرت یا درخواست ویزای شما بردارد. برای مثال اگر سالها پیش برای مهاجرت اقدام کرده و تشکیل پرونده داده باشید، وکیل شما پیش از هر گونه اقدام جدید، در خصوص وضعیت پرونده قبلی استعلام خواهد نمود. همچنین اگر فردی خارج از مرز امریکاست و گرین کارت خود را گم کرده باشد یا اینکه اعتبار گرین کارتش تمام شده و تقاضای تمدید آن را داشته باشد، دسترسی به سوابق و اطلاعات فرد متقاضی ضروری خواهد بود.

هنگام ثبت درخواست برای FOIA، می بایست فرم USCIS مربوطه ثبت شود. همچنین اسناد و اطلاعات مورد نیاز اعلام گردد. بر اساس نوع مدرک و اطلاعات درخواستی، نحوه دسترسی و ارائه آن مشخص خواهد شد. سه سطح مختلف برای ارائه ی اطلاعات مورد نیاز وجود دارد:

  • در سطح اول مدارک مشخصی که وکیل متقاضی درخواست نموده به وی ارائه میشود.
  • در سطح دوم کلیه مدارک و/یا اطلاعات مهاجرتی موجود در اداره مهاجرت در مورد متقاضی، ارائه میشود.
  • در سطح سوم، مدارک شخصی و جزئیات مهاجرتی به طور سریع تنها در صورتیکه قاضی فدرال دستور آن را داده باشد ارائه خواهد شد.

پس از ثبت فرم مورد نظر، یک کد رهگیری برای شخص صادر میشود که به منظور پیگیری وضعیت درخواست مورد استفاده قرارمی گیرد.

FOIA به طور کلی تصریح می کند که هر شخصی حق دارد درخواست دسترسی به سوابق و اطلاعات سازمان های فدرال را بدهد مگر آن که جزو یکی از 9 مورد حفاظت از افشای اطلاعات مندرج در قانون و یا جزء سه مورد استثناء در اجرای قوانین ویژه باشد.