اعلامیه‌ی سازمان مهاجرت آمریکا درباره‌ی تغییر محل ارسال برخی فرم‌های مربوط به I-485 و فرم های مرتبط با آن

از اول آوریل ۲۰۲۴، سازمان مهاجرت آمریکا تغییراتی در محل ارسال برخی از فرم‌های خاص اعمال می‌کند. این فرم‌ها شامل I-907، I-485  و همچنین فرم‌های مرتبط مانند I-131، I-765  و I-824 می‌باشد. به جای ارسال آن‌ها به مراکز خدمات سازمان مهاجرت آمریکا، اکنون باید آن‌ها را به صندوق سازمان مهاجرت آمریکا ارسال نمایید.

مکان ارسال فرم‌ها به ایالتی که قصد کار در آن را دارید، وابسته است. آدرس محل ارسال درخواست خود را می‌توانید در وب‌سایت سازمان مهاجرت آمریکا پیدا کنید.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در Uncategorized