اعلامیه‌ی سازمان مهاجرت آمریکا درباره‌ی امکان به‌روزرسانی در سیستم تأمین اجتماعی برای شهروندان جدید.

از تاریخ 1 آوریل 2024، افراد غیرشهروند که درخواست شهروندی ایالات متحده را دارند، با استفاده از نسخه جدید فرم N-400، امکان تکمیل سوالات اضافی را در فرم دارند تا درخواست کارت شماره تأمین اجتماعی اصلی یا جایگزین را ارائه نمایند و به سازمان مهاجرت اجازه دهند که وضعیت اقامتشان را به عنوان یک شهروند آمریکایی با اداره تأمین اجتماعی به‌روز کند.

در صورتی که متقاضیان کارت تأمین اجتماعی را درخواست نکنند یا اجازه افشای اطلاعات را در فرم ارائه ندهند، لازم است به دفتر تأمین اجتماعی مراجعه نمایند تا کارت جدیدی دریافت و وضعیت خود را به عنوان یک شهروند امریکایی به‌روز نمایند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در Uncategorized