امکان استفاده از وام بدون وثیقه در سرمایه گذاری

پیروزی بی سابقه برای سرمایه گذاران EB-5

امکان استفاده از وام بدون وثیقه در سرمایه گذاری از 27 اکتبر 2020

پس از پنج سال بحث و مذاکره بین اداره مهاجرت (USCIS) و سرمایه گذاران EB-5، یک هیئت منصفه متشکل از سه قاضی در دادگاه عالی قوانین عمومی در واشنگتن دی سی، در تاریخ 27 اکتبر 2020 رایی را صادر کرد که جهت تامین سرمایه EB-5 به سرمایه گذاران امکان استفاده از وام های بدون وثیقه را میدهد.

طی پنج سال گذشته اداره مهاجرت در خصوص معتبر بودن منشاء سرمایه گذاری و اینکه تمام یا بخشی از آن حاصل از وام بدون وثیقه نباشد، بحث و جدل هایی داشت که موجب رد شدن درخواست آن دسته از سرمایه گذارانی میشد که از وام بدون وثیقه استفاده کرده بودند.

با این وجود بیانیه امروز قاضی Gregory G. Katsas ، دوره ی جدیدی را برای سرمایه گذاران EB-5 رقم زد و منشاء پول سرمایه گذار، خواه چک، هدیه و یا وام باشد هیچ تفاوتی از نظر حقوقی و یا عملی ایجاد نخواهد کرد. بنابراین پرداختی هایی که با وام صورت میگیرد به جای آنکه به عنوان  بدهی در نظر گرفته شوند، به عنوان پول نقد تلقی خواهند شد .

از سال 2015 اداره مهاجرت (USCIS) وام بدون وثیقه را به عنوان بدهی در نظر میگرفت و بر این برداشت خود ثابت قدم بود و این امر سبب رد بسیاری از درخواست های EB-5 میشد. با این حال در سال 2015 دو سرمایه گذار چینی و ژاپنی به نام های Huashan Zhang و Masayuki Hagiwara پس از رد شدن درخواست سرمایه گذاری خود به علت استفاده از وام، از اداره مهاجرت آمریکا شکایت کردند.

در سال 2018 یک رای فدرال در واشنگتن دی سی به نفع سرمایه گذاران صادر شد و به آنها یک دادخواهی گروهی اختصاص داد. دادخواهی مذکور توسط اداره مهاجرت مورد چالش هایی قرار گرفت اما حکم تاریخی امروز، تصمیم اتخاذ شده در دادگاه فدرال در سال 2018 را به نفع سرمایه گذاران مستحکم تر نمود.

استدلال اداره مهاجرت این بود که استفاده از وام های بدون وثیقه برای سرمایه گذاری همانند “خریدن” گرین کارت برای سرمایه گذار از طریق شخص ثالث میباشد.

امروز قاضی این استدلال اداره مهاجرت را رد کرد و جالب توجه ترین موضوع، سخنان قاضی  Katsas بود که اظهار داشت “تا آنجایی که به تشکیلات اقتصادی مربوط میشود، چگونگی وثیقه ی وام تاثیری در سرمایه گذاری ندارد و در هر صورت میتواند از این پول استفاده کند. حتی اگر سرمایه گذار از تعهدات خود نسبت به وام دهنده کوتاهی کند، برای مبلغ سرمایه گذاری مشکلی ایجاد نخواهد شد.

به عبارت دیگر وام، خواه با وثیقه خواه بدون آن، صرفنظر از نحوه به دست آوردن آن، پول نقد است که میتواند توسط پروژه ی  EB-5 مورد استفاده قرار گیرد. به پرونده Huashan Zhang بر علیه اداره مهاجرت شماره 19-5021 (D.C. Cir. 2020) مراجعه نمایید.

نتیجه:

تصمیمی که امروز اتخاذ شده، اداره مهاجرت را از رد درخواست های EB-5 بر اساس چگونگی دریافت وام (با وثیقه یا بدون آن) را منع میکند. تا کنون اداره مهاجرت استفاده از وام هایی که توسط دارایی های شخصی سرمایه گذار مصون شده اند (مثل وثیقه قرار دادن ملکی که سرمایه گذار صاحب آن باشد) مجاز میدانست؛ اما حکم امروز راه های زیادی برای تامین بودجه ی سرمایه گذاران بالقوه میگشاید چرا که اکنون میتوانند از وام های بدون وثیقه به عنوان منبع مالی خود استفاده کنند.

همچنین این حکم خبر خوبی برای ایالات متحده میباشد و مراکز منطقه ای (RC) باید منتظر دریافت تعداد زیادی درخواست باشند. توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که سرمایه گذاران همچنان نمیتوانند از دارایی هایی که در پروژه EB-5 آنها مورد استفاده قرار میگیرد، به عنوان وثیقه ی وام استفاده کنند و حکم امروز هم در این امر تغییری ایجاد نکرده است. با توجه به پیچیدگی های قوانین در این مورد، پیش از اتخاذ هرگونه تصمیمی مشورت با یک وکیل مجرب را به شما پیشنهاد میکنیم.