بلاتكليفی

waiting

شاید شما عزيزان يا دوستان، آشنايان، بستگان و همسايگانتان در شرايطی قرار گرفته ايد كه علی رغم حضور در كنسولگری ايالات متحده آمريكا برای مصاحبه گرین کارت خود و انتظار طولانی برای اعلام نتيجه كنسولگری كماكان در بلاتكليفی بسر می بريد.

برخی از متقاضیان گرین کارت از طریق خانواده، کار یا سرمایه گذاری با وجود تحويل تمامی مدارك لازم به كنسولگری، پرداخت تمام هزينه های مربوطه و به انجام رساندن كليه اقدامات قانونی، از دستيابی به اهداف مهاجرتی خود بازمانده اند.

متأسفانه برخی از مأموران کنسولی بی توجه به تکلیف قانونی خود مبنی بر اتخاذ تصمیم به هنگام در مورد صدور یا رد ویزا، متقاضیان گرین کارت را چشم انتظار اتخاذ تصمیم نگاه می دارند. اين بلاتكليفی و استيصال در بسياری از موارد به قيمت از بين رفتن فرصتهای شغلی، كسب و كار، مهاجرت و گسستگی بنيان خانواده ها تمام شده است.

در برخی مواقع، متقاضيان ويزای اقامتی ايالات متحده آمريكا ديگر بار درخواست اخذ ويزا را با كنسولگری آمريكا مطرح می نمايند به اميد آنكه نتيجه مطلوب نظر خود را بدست آورند. اما اين راهكار نيز نه تنها چاره ساز نبوده بلکه در بسیاری از موارد به طولانی تر شدن فرآیند کمک خواهد کرد.

افراد عموما پس از طی اين مراحل، تمامی درها را به روی خود بسته ديده و تسلیم شرایط موجود می شوند غافل از آنكه در اين شرايط حاد و استثنايی قانون تدبيری نیک انديشيده و به ياری افراد مبتلا به اين مسئله شتافته است.

در ايالات متحده آمريكا به يمن وجود تأسيس حقوقی به نام Writ of Mandamus ديگر پرونده های مطرح در كنسولگری آمريكا به درازا نخواهد كشيد. در واقع، افراد می توانند با كمك وكيل مجرب و كارآزموده به دادگاه فدرالی مراجعه كرده و مأمور كنسولی را به اتخاذ تصميم مجبور كنند.

نکته جالب آن است که بنا بر تجربه، این دعوی دارای چنان اثری است که کنسولگری ها برخی اوقات پیش از صدور رأی توسط دادگاه، تصمیم خود در خصوص صدور یا رد ویزا را اعلام می کنند.

بنابراین، بهتر آن است که این فرصت طلایی را از دست نداده و هرچه زودتر از مشاوره و مساعدت حقوقی یک وکیل متبحر بهره بگیرید.

ما در این خصوص در 20 سال اخیر فعا لیت و تجربه زیادی کسب کرده ایم . البته اين نكته را در نظر داشته باشيد كه ما پذيرای پرونده هايی خواهیم بود كه بيش از يك سال از تاريخ مصاحبه گرین کارت گذشته و نتيجه ای ابلاغ نشده است.