شرایط خاص برای قانون CSPA

به‌روزرسانی در مقررات اداره ی مهاجرت (USCIS):  اخبار جدیدی در خصوص شرایط خاص برای قانون CSPA منتشر شد.

در تاریخ 24 اوت 2023، سازمان خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) با به‌روزرسانی مقررات خود به عنوان پاسخ به تغییر سیاستی مرتبط با قانون حفاظت از وضعیت سنی کودکان (CSPA) که در تاریخ 14 فوریه 2023 رخ داده بود، یک گام مهم برداشت. این به‌روزرسانی یک بحث حیاتی در مورد موارد استثنایی مرتبط با قانون CSPAرا مطرح می‌کند، و هدف آن، ارائه درک روشن تری از پیامدهای این تغییر در مقررات می باشد.

نکات کلیدی در خصوص این به‌روزرسانی:

  1. تشخیص تغییر قوانین به عنوان یک موقعیت استثنایی:

سازمان خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) اعلام می‌نماید که تغییر در قوانین که در تاریخ ۱۴ فوریه به وقوع پیوسته است، به عنوان یک وضعیت استثنایی شناخته می‌شود. اگر شما درخواستی ارائه داده‌اید، این تغییر ممکن است به معنای معافیت از یک شرط معین باشد.

2. شرایط مشمولیت در قانون CSPA و حفاظت از وضعیت سنی کودکان:

ممکن است متقاضی به دلیل مشکلات در محاسبه ی سن طبق قوانین گذشته، موفق به تغییر وضعیت خود نشده باشد اما اکنون بر اساس قانون جدید، از این امر معاف هستند. 

علاوه بر این، اگر سن متقاضی طبق قوانین سابق، بیشتر از 21 سال بوده و اکنون طبق قانون جدید واجد شرایط باشد، ممکن است از این معافیت بهره‌مند شود.

3. درخواست‌های تغییر وضعیت ویزای افرادی که در تاریخ ۱۴ فوریه در حال بررسی بودند:

متقاضیانی که درخواست تغییر وضعیت مهاجرتی خود را اعلام نموده‌اند و این درخواست‌ها در تاریخ ۱۴ فوریه تحت بررسی سازمان خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) قرار داشته و همچنین در مدت یک سال از دریافت ویزای مرتبط، درخواست تغییر وضعیت خود را ارائه داده‌اند، USCIS  تصمیم خواهد گرفت که آن متقاضیان شرط مورد نظر را برآورده نموده‌اند. این تصمیم بر مبنای جدول ویژه‌ای اتخاذ می‌شود که زمان در دسترس بودن ویزاها را نمایان می‌سازد و همچنین به قوانینی پایبند خواهد بود که در زمان ارسال درخواست متقاضیان مورد نظر اعمال می‌شده است.

قانون CSPA  به منظور حفاظت از وضعیت سنی کودکان ذینفع در پرونده ی مهاجرتی  طراحی شده است.

با این حال، تغییری که در تاریخ 14 فوریه در قوانین روی داد، زمانبندی برای تنظیم وضعیت ویزا را تغییر داده و احتمالاً برخی متقاضیان را فراتر از محدودیت یک ساله قرار می‌دهد.

سازمان USCIS  وضعیت‌های منحصر به فردی که از این تغییر در سیاست به وجود آمده است را در نظر می‌گیرد و متقاضیان ممکن است تحت شرایط خاصی از قانون CSPA  بهره‌مند شوند.

مهم است که متقاضیان و نمایندگان حقوقی آنها از این تغییرات آگاه باشند و جهت‌یابی موثری درروند مهاجرتی خود با وجود این تغییرات داشته باشند.

درک جزئیات این تغییرات برای اطمینان از اینکه متقاضیان واجد شرایط از مزایای فراهم شده توسط قانون حفاظت از وضعیت کودکان بهره‌مند می‌شوند، حیاتی است.


لطفاً توجه داشته باشید: 

محتوای وب‌سایت ما صرفاً به منظور اهداف آموزشی است و به منزله ی  مشاوره ی حقوقی یا ایجاد رابطه وکیل-موکل نمی باشد. 

مشاوره ی حقوقی در زمینه ی سوالات خاص، می بایست پس از ایجاد تعهد رسمی (یعنی انعقاد قرارداد با وکیل مهاجرت) دریافت گردد.