به‌روزرسانی مهم اداره ی مهاجرت: از تاریخ 1 آوریل 2024، فرم‌های جدید مهاجرت اعمال خواهند شد! 

از تاریخ 1 آوریل 2024، سازمان خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) فرم‌های جدیدی را برای برخی از فرآیندهای مهاجرت معرفی نموده است. به طور کلی، از تاریخ 1 آوریل 2024 تا تاریخ 3 ژوئن 2024، یک دوره مهلت اضافی برای پذیرش نسخه‌های قبلی فرم‌ها در نظر گرفته شده است. در طول این دوره، اداره مهاجرت به پذیرش نسخه‌های قدیمی‌تر فرم‌ها ادامه خواهد داد. 

با این حال، توجه به این نکته ضروری است که برای چندین فرم، مهلت اضافه ای وجود نخواهد داشت. این فرم ها عبارتند از: 

  1. فرم I-129. 
  1. فرم I-129CW. 
  1. فرم I-140. 
  1.  فرم I-600. 
  1.  فرم I-600A. 

برای این فرم‌های بخصوص، هیچ مهلت اضافه ای در نظر گرفته نشده است و از تاریخ 1 آوریل 2024 فقط نسخه‌های به‌روز شده این فرم‌ها پذیرفته می‌شوند. افراد و کارفرمایانی که می بایست این فرم ها را تکمیل کنند، باید حتما از آخرین نسخه ی این فرم ها استفاده نمایند تا در پردازش پرونده هایشان تاخیر و مشکلی پیش نیاید.  

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در Uncategorized