به‌روزرسانی پردازش ویژه

اداره ی مهاجرت آمریکا (USCIS) ، پردازش ویژه را برای ویزاهای غیرمهاجرتی هم در نظر گرفته است. افرادی که قصد تغییر وضعیت خود به ویزای دانشجویی (F-1,F-2)، ویزای آموزش فنی حرفه ای (M-1,M-2) و ویزاهای کاری/تحصیلی (J-1,J-2)  را دارند، میتوانند از پردازش ویژه بهره مند شوند.  

متقاضیان این دسته از ویزاها فقط برای تغییر نوع ویزا میتوانند از پردازش ویژه استفاده کنند و امکان استفاده از این گزینه در مرحله ی ثبت درخواست اولیه وجود ندارد. همچنین برای تمدید ویزاهای M-1 و M-2 نیز در دسترس نخواهد بود.

از تاریخ 26 ژوئن 2023، سازمان USCIS درخواست‌های فرم I-907 رابرای تغییر وضعیت ویزا میپذیرد. این درخواست هم به صورت فیزیکی هم به صورت دیجیتالی قابل ثبت می باشد. این امر هم در مورد پرونده‌های در حال انجام و هم برای درخواست‌های جدید که از طریق فرم I-539 ثبت میشوند، صدق می‌کند.

پردازش ویژه در این گروه ویزاها نیازمند ارائه اطلاعات بیومتریک از تمام متقاضیان و همراهان آنها می‌باشد و باید قبل از شروع زمان پردازش ویژه ارسال گردند. این بدان معناست که پردازش درخواست شما تا زمانی که نوبت بیومتریک شما تعیین شده باشد، آغازنخواهد شد حتی اگر هزینه‌ها نیز از قبل پرداخت شده باشند.  طبق درستورالعمل اداره ی مهاجرت آمریکا، درصورتی که فرم I-907 و یا فرم I-539 همراه با درخواست دیگری ثبت شوند و یا فرم I-907 چندین بار ارسال گردد، به طور کلی درخواست را رد خواهد شد.

توجه:

محتوای وبسایت ما فقط برای اهداف آموزشی می باشد و نباید به منزله ی مشاوره ی حقوقی یا ایجاد رابطه ی وکیل – موکل قلمداد گردد.

به منظور پاسخگویی به سوالات پرونده ی خود، لطفا با یک وکیل مهاجرت که در این زمینه تخصص داشته باشد مشورت نمایید.