تغییرات در پردازش I-526: افزایش راندمان کار و کاهش عقب ‌ماندگی

از تاریخ 18 ژوئیه 2023، اداره مهاجرت آمریکا (سازمان USCIS) تغییرات قابل توجهی در پردازش درخواست های EB-5 که قبل از قانون RIA به ثبت رسیده اند، اجرا کرده است و درخواست ها را بر حسب میزان دسترسی ویزا ها اولیت بندی نموده است. روش قبلی پردازش فرم های I-526  که FIFO نام داشت، سبب انباشته شدن پرونده ها، خصوصا درخواست هایی که پیش از برنامه ی نوسازی EB-5 در 30 نوامبر 2019 ثبت شده بودند، گردیده بود. در سیستم قدیمی، یک واحد تجارت جدید (NCE) هر درخواست I-526 را چندین بار ارزیابی میکرد، که سبب تکرار های غیر ضروری و تاخیر در پردازش پرونده ها می‌شد.

سیستم جدید سه مرحله ی جداگانه را برای پردازش درخواست‌ها معرفی می کند که بر اساس میزان دسترسی ویزاها  و پیشرفت پروژه  (NCE) می باشند. اداره ی مهاجرت آمریکا (سازمان USCIS) این مراحل را به شرح زیر معین کرده است:

  1. مرحله ی اول شامل فرم درخواست‌های I-526 می باشد که در این مرحله هنوز ویزایی در دسترس نیست و انتظار نمی‌رود به زودی در دسترس قرار گیرد. این درخواست‌ها به ترتیب ورود پردازش می‌شوند.

  2. مرحله ی دوم شامل درخواست‌های مرتبط با پروژه‌هایی است که دفتر برنامه سرمایه‌گذاری (IPO) آنها را پیش‌تر مورد بررسی قرار نداده و ویزای در دسترس یا به زودی در دسترس خواهند داشت. پروژه‌های موجود در این مرحله به ترتیب زمانی از قدیمی‌ترین تا جدیدترین مورد بررسی قرار می‌گیرند.

  3. مرحله ی سوم شامل درخواست‌های فرم I-526 است که ویزای در دسترس دارند و یا به زودی در دسترس خواهند شد و با یک پروژه که مورد بررسی قرار گرفته و یا یک پروژه مستقل که تنها دارای یک سرمایه‌گذار می باشد، مرتبط هستند. این مرحله بر اساس تاریخ دریافت درخواست فرم I-526 سازمان‌دهی می‌شود، و درخواست‌ها به متصدیان (افسران) جهت ارزیابی به ترتیب ورود اولیه اختصاص داده می‌شوند.

این سیستم جدید با تخصیص درخواست‌ها به متصدیان (افسر ها) بر اساس پروژه ها(NCE)   به طور قابل توجهی از تکرارهای غیرضروری و انباشته شدن پرونده ها کاسته است. این رویکرد به یک متصدی (افسر) این امکان را می دهد که تمامی درخواست های مربوط به یک پروژه ی خاص را بررسی کند و همچنین این امکان را به دفتر برنامه ی سرمایه گذاری (IPO) میدهد که کارایی بالاتری در پردازش پرونده ها داشته باشد. همچنین از انباشته شدن پرونده ها جلوگیری میکند، زمان بررسی فرم های I-526 را کاهش میدهد و از دقت و درستی رسیدگی به پرونده ها اطمینان حاصل میشود. نکته ی مهم دیگری که در این رویکرد وجود دارد این است که با در نظر گرفتن تاریخ تشکیل پرونده ها، عدالت نیز رعایت میگردد.

این تغییرات گام مهمی در جهت افزایش کارایی در پردازش پرونده های EB-5  می باشد که به رفع مسائل مربوط به انباشته شدن و تأخیر پرونده ها می‌پردازد. با تخصیص درخواست‌ها به متصدیان (افسر ها)  بر اساس  پروژه (NCE)، اداره ی مهاجرت در جهت بهبود زمان‌های پردازش و افزایش کارایی کلی سیستم تلاش می‌کند.

توجه:

محتوای وبسایت ما فقط برای اهداف آموزشی می باشد و نباید به منزله ی مشاوره ی حقوقی یا ایجاد رابطه ی وکیل – موکل قلمداد گردد.

به منظور پاسخگویی به سوالات پرونده ی خود، لطفا با یک وکیل مهاجرت که در این زمینه تخصص داشته باشد مشورت نمایید.