دادگاه عالی امریکا یکی از دعاوی طرح شده علیه اولین قانون محدودیت سفر ترامپ را رد کرد

Supreme_Court_of_the_United_States_

در روز 10 اکتبر 2017، دادگاه عالی امریکا، دعوی طرح شده از سوی پروژه بین المللی کمک به پناهندگان IRAP علیه اولین سری قوانین محدودیت سفر _که در ماه ژانویه توسط رئیس جمهور ترامپ اعلام گردیده بود_ را رد نمود. بنا به نظر دادگاه دلیلی برای ادامه این دعوی وجود ندارد چراکه قانون محدودیت سفری که IRAP به آن اعتراض داشت در تاریخ 24 سپتامبر منقضی گردیده است.

هنوز یک دعوی فعال دیگر علیه قانون محدودیت سفر مربوط به ماه ژانویه در دادگاه عالی وجود دارد که توسط ایالت هاوایی مطرح شده است. این درحالیست که دادگاه عالی می تواند مانند تصمیمی که در خصوص دعوی IRAP اتخ��ذ کرد، دعوی ایالت هاوایی را نیز رد کند.

با وجود اینکه IRAP تلاش نمود دعوی خود را در تاریخ 5 اکتبر با اضافه کردن مباحث جدید علیه قانون محدودیت سفر 24 سپتامبر به روز کند، اما دادگاه عالی تصمیم بر رد دعوی IRAP گرفت . هاوایی نیز دعوی خود را با اضافه کردن مواردی که مربوط به قانون محدودیت سفر 24 سپتامبر می شود بروز نموده و لغو قوانین جدید محدودیت سفر را از یک دادگاه پایین تر درخواست کرده است.

حداقل سه دعوی جدید دیگر علیه قوانین محدودیت سفر 24 سپتامبر توسط نهاد های مردمی و افراد متضرر از این محدودیت ها مطرح شده است. این پرونده ها همچنان در پایین ترین سطح دادگاه در جریان اند و هنوز به دادگاه عالی راه نیافته اند.