دادگاه عالی ایالت متحده قانون ممنوعیت سفر تر��مپ را مورد بازبینی قرار خواهد داد

travel-ban

روز جمعه دادگاه عالی ایالات متحده موافقت نمود سومین قانون اجرایی ترامپ را در خصوص ممنوعیت سفر به امریکا برای اتباع کشورهایی که اکثر جمعیت آنها مسلمان هستند مورد بازبینی قراردهد ؛ در این بازبینی ، قانون ترامپ از جهت نقض قانون اساسی و قانون فدرال مهاجرت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

دادگاه عالی به بررسی این موضوع خواهد پرداخت که آیا پیشنهاد اعمال محدودیت های مختلف سفر برای اتباع کشورهای چاد، ایران، لیبی، کره شمالی، سوریه، ونزوئلا، و سومالی، بنابر آنچه دولت فدرال اذعان دارد در نتیجه پروسه بررسی امنیتی و همه جانبه توسط ارگان های مختلف دولتی است ، یا همانطور که تعدادی از ایالت ها ادعا می کنند تلاشی است برای محدود کردن تعداد افراد دارای یک مذهب خاص .