دفتر مدافع حقوق CIS، راهنمایی درباره فرآیند اجازه ورود برای اتباع افغان را ارائه می‌دهد.

دفتر مدافع حقوق CIS، برای اتباع افغانی که به ایالات متحده اجازه ورود دریافت کرده‌اند، برگه راهنمایی ارائه می‌دهد تا بتوانند بین ۸ ژوئن ۲۰۲۳ تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۴ برای درخواست مجدد اجازه ورود و مجوز اشتغال اقدام کنند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در Uncategorized