دکتر حجت در استانبول

سفر دکتر بابک حجت به استانبول ١٦ تا ٢١ خرداد ۱۴۰۱
جهت ملاقات لطفآ از الان با دفتر ترکیه هماهنگ کنید.

دکتر بابک در استانبول