رئیس‌جمهور بایدن اعلامیه تعلیق ورود افرادی که در فساد دخیل هستند را صادر کرد.

در اعلامیه‌ای که در تاریخ 11 دسامبر 2023 منتشر گردید، جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده، تعلیق ورود افراد مهاجر و غیرمهاجر و اعضای خانواده ی درجه یک آنها که باعث ایجاد، تسهیل یا دخیل شدن در فساد قابل توجهی گشته‌اند، به ایالات متحده را اعلام نمود. هدف این اعلامیه، مقابله با تهدیدی است که فساد برای امنیت ملی، برابری اقتصادی، تلاش‌های ضدفقر، و دموکراسی ایجاد می‌کند.

مبارزه با فساد جهانی به عنوان یکی از منافع اصلی امنیت ملی و از طریق یادداشت مطالعات امنیت ملی 1 (NSSM-1)  که در تاریخ 3 ژوئن 2021 تدوین شد، مطرح می‌گردد. این اعلامیه بر پایه استراتژی ایالات متحده برای مقابله با فساد که در تاریخ 6 دسامبر 2021  صادر شد، می باشد و هدف آن جلوگیری و مقابله با فساد و همچنین حذف پناهگاه‌های امن برای عوامل فاسد و درآمدهای آنها می باشد.

این اعلامیه وزیر امور خارجه را مجاز می‌سازد تا افراد مشمول تعلیق را شناسایی نماید، و همچنین وزیر امور خارجه و وزیر امنیت داخلی مفاد اعلامیه مرتبط با ویزا و ورود افراد غیرشهروند را به ترتیب اجرا خواهند کرد. در این اعلامیه استثنائات خاصی نیز ذکر شده است که شامل ساکنان دائمی قانونی، افرادی که به آنها پناهندگی اعطا شده است، و افرادی که ورود آنها به آمریکا، اهداف اجرای قانون ایالات متحده را تقویت می‌کند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در Uncategorized