سازمان خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده، دستورالعمل های تکمیلی درباره اطلاعات پاسپورت برای متقاضیان ثبت‌نام H-1B ارائه می‌نماید. 

سازمان مهاجرت آمریکا، در تاریخ 2 فوریه 2024، قانونی را با هدف بهبود فرآیند ثبت نام برای ویزای  H-1B، منتشر کرده است. این قانون به روشی “ذینفع-محور” مبتنی است، به این معنا که روند ثبت نام افراد بر اساس افراد ذینفع صورت می‌گیرد و نه به صورت ثبت نام فردی. متقاضیان موظف به ارائه اطلاعات پاسپورت معتبر یا اسناد مسافرتی معتبر می باشند. 

از تاریخ انقضای پاسپورت نباید گذشته باشد و همچنین باید همان پاسپورتی باشد که برای ورود به ایالات متحده در نظر گرفته شده است. در زمان ثبت نام، پاسپورت باید معتبر باشد و اگر پس از انجام گزینش و قبل از ثبت پرونده منقضی شود، باید در درخواست وارد شود. 

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در Uncategorized