خدمات دیگر ویزا

ویزای تجاری- گردشگری

ویزای فعالیت کاری و گردشگری ویژه اتباع خارجی است که مایل به ورود به ایالات متحده برای انجام کار (B-1) و یا تفریح (B-2) میباشند.

ویزا و گرین کارت بشر دوستانه

اداره مهاجرت امریکا، برنامه های بشردوستانه و حمایتی را برای کمک به افرادی که برای رهایی از مصیبت، فشار، مسائل پزشکی اورژانسی و سایر شرایط اضطراری نیاز به پناهجویی و کمک دارند ارائه میکند از جمله: همسر، فرزندان و والدینی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند، قربانیان قاچاق انسان یا جرائم دیگر، قربانیان ازدواج اجباری و …

مجوز انتقال سرمایه (OFAC)

دفتر کنترل سرمایه های خارجی، مدیریت اداره و اجرای تحریم های اقتصادی بر علیه کشورها و برخی از گروه های بخصوص همچون تروریست ها و قاچاقچیان مواد مخدر را بر عهده دارد. این تحریم ها میتوانند جامع یا گزینشی باشند و به منظور تحقق اهداف سیاست های خارجی و امنیت ملی، مسدود کردن ورود سرمایه و محدودیت های تجاری انجام میشود. 

جمع آوری اطلاعات شخصی و قانون حفظ حریم خصوصی

 دستور العمل اجرایی دسترسی به اطلاعات شخصی (FOIA) و دستور العمل اجرایی حفظ حریم خصوصی (Privacy Act)، امکان دسترسی به تاریخچه ی مهاجرتی شخص را فراهم میکند. این تاریخچه شامل مدارکی است که در اختیار وزارت امنیت، وزارت امور خارجه، اداره ی مهاجرت و گمرک و اداره ی حفاظت مرزی ایالات متحده می باشد.