سرانجام تاییدیه های پروژه های روستایی EB-5 در حال دریافت هستند!

اگر به علت طولانی بودن زمان پردازش اقدام به درخواست گرین کارت از طریق ویزای  EB-5  نکرده اید، زمان آن رسیده که تجدید نظر کنید.

در مارس سال 2022، قانون اصلاح و شفافیت EB-5  (RIA)، برای درخواست‌های مربوط به پروژه‌ها در مناطق روستایی، اولویت در پردازش قائل شد و اکنون شاهد نتیجه ی این تغییرات هستیم.  به طرز بی سابقه ای، اولین تاییدیه پروژه های روستایی پس از تنها 11 ماه پردازش در حال دریافت هستند.

طبق اعلامیه های وبسایت اداره ی مهاجرت (USCIS)، 80% از درخواست‌های I-526 در 56.5 ماه پردازش می‌شوند. این بدان معناست که قانون RIA زمان پردازش این درخواست‌ها را از تقریباً 5 سال به کمتر از یک سال کاهش داده است. این امر به ویژه برای شهروندان چینی و هندی مهم است، زیرا آن‌ها می‌توانند از ویزاهای اختصاصی استفاده کنند و زمان پردازش متوسط را از 81 ماه به کمتر از یک سال کاهش دهند.

این موارد نشانه ی واضحی است که تغییرات ایجاد شده با قانون RIA موثر و کارآمد هستند.

ما مشتاقانه منتظر دریافت تاییدیه های بیشترهستیم.

توجه:

محتوای وبسایت ما فقط برای اهداف آموزشی می باشد و نباید به منزله ی مشاوره ی حقوقی یا ایجاد رابطه ی وکیل – موکل قلمداد گردد.

به منظور پاسخگویی به سوالات پرونده ی خود، لطفا با یک وکیل مهاجرت که در زمینه ی ویزای EB-5 تخصص داشته باشد مشورت نمایید.