انواع ویزای سرمایه گذاری امریکا

از سالها تجربه ما در زمینه ویزاهای سرمایه گذاری امریکا بهره برده و مسیر رسیدن به تابعیت امریکا را هموار تر سازید.

۳ روش اصلی سرمایه گذاری در امریکا که در زیر توضیح داده شده است، می تواند به اخذ تابعیت، گرین کارت و پاسپورت آمریکایی شما کمک کند:

سرمایه گذاری EB5

از طریق این برنامه با سرمایه گذاری ۸۰۰,۰۰۰ تا ۱,۰۵۰,۰۰۰ دلار، سرمایه گذاران و خانواده درجه یک آنها میتوانند گرین کارت دائمی آمریکا را دریافت کنند.

سرمایه گذاری L1 

L-1 یک ویزای غیر مهاجرتی است و به شرکت های خارجی این امکان را میدهد که مدیران یا نیروهایی تخصصی خود را از یکی از دفاتر بین المللی خود به امریکا انتقال دهند.

سرمایه گذاری E2

E-2 یک ویزای غیرمهاجرتی برای سرمایه گذارخارجی است که مقداری از سرمایه خود را برای تجارت در امریکا سرمایه گذاری می کنند. مبلغ سرمایه گذاری باید قابل توجه باشد.


مقایسه ویزای سرمایه گذاری امریکا

E2 Visa L1 VisaEB5 غیرمستقیم RCEB5 مستقیم شخصی
نوع سرمایه گذاریغیر مهاجرتیغیر مهاجرتیمهاجرتیمهاجرتی
مبلغ سرمایه گذاری(دلار امریکا)۵۰,۰۰۰ تا ۲۰۰,۰۰۰بدون محدودیت۸۰۰,۰۰۰ تا ۱,۰۵۰,۰۰۰ (TEA*)۸۰۰,۰۰۰ تا ۱,۰۵۰,۰۰۰ (TEA*)
امکان سرمایه گذاری با مبلغ هدیهبلهبلهبلهبله
سرمایه گذاری با قرض گرفته شده (وام)بله (با رعایت قوانین)بلهبله (با رعایت قوانین)بله (با رعایت قوانین)
محل سرمایه گذاریبه انتخاب سرمایه گذاربه انتخاب سرمایه گذار____
ایجاد شغلمطابق طرح توجیهی مطابق طرح توجیهی١٠ شغل مستقیم یا غیر مستقیم١٠ شغل مستقیم
نقش سرمایه گذارمدیریت و/یا وظایف کاری روزانه (اختیاری)مدیریت__سرمایه گذاری و فعالیت های مدیریتی معمول
امکان خرید یک شرکت از پیش تشکیل شدهبلهبله___بله
منوط به ایجاد ١٠ شغل تمام وقت جدید
لزوم اشتغال سرمایه گذاربهتر است شاغل باشدبله ، یک سال با سمت مدیریتخیربهتر است شاغل باشد
لزوم تابعیت کشور خاصکشورهای دارای معاهده مربوطه با ایالت متحده امریکا. (١)بدون محدودیت (٢) بدون محدودیتبدون محدودیت
لزوم داشتن شرکت در خارج از امریکاخیربلهخیرخیر
**زمانبندی٣ تا ٥ ماه یا ٣٠ روز کاری (٣)٦ تا ٩ ماه یا ١٥ روز کاری (٤)١ تا ٤ سال بسته به پروژه.٣ تا ٤ سال
اقامت (گرین کارت)امکان تبدیل به ویزا های مهاجرتیامکان تبدیل به ویزا های مهاجرتی (٥) بلهبله
سرعت بخشیدن به پروسهبله (٦)بلهخیرخیر
اعتبار اولین ویزایک سال یا بیشتریک سال یا بیشترگرین کارت موقت ٢ سالهگرین کارت موقت ٢ ساله
حداکثر زمان اجازه اقامتتا زمان فعالیت کسب و کار ایجاد شدهحداکثر ٧ سالدائمیدائمی
چه کسی بعنوان خانواده سرمایه گذار در نظر گرفته میشود (ذینفعان)همسر و فرزندان مجرد زیر ٢١ سالهمسر و فرزندان مجرد زیر ٢١ سالهمسر و فرزندان مجرد زیر ٢١ سالهمسر و فرزندان مجرد زیر ٢١ سال
اجازه کار ذینفعان به شرط اینکه واجد شرایط باشندبلهبلهبلهبله
آیا ذینفعان می توانند در دانشگاه یا مدرسه تحصیل کنند؟بلهبلهبلهبله
اجازه کاردرخواست به محض ورود درخواست به محض ورودپس از دریافت گرین کارتپس از دریافت گرین کارت

نکات مهم:

  1. تحت شرایط فعلی کشور ایران موقتا جزء کشور های طرف معاهده در نظر گرفته نمیشود.
  2. در صورتیکه شرکت خارجی در تعدادی از کشورها نظیر ایران باشد محدودیت هایی وجود دارد.
  3. ٣٠ روز کاری ( تسریع در فرآیند) در صورت حضور متقاضی و اقدام در خاک امریکا.
  4. ١٥ روز کاری در صورت تسریع در فرآیند.
  5. مدیر عاملان و مدیران ارشد و متخصصین می توانند یک سال پس از ورود ، برای اخذ اقامت اقدام نمایند.
  6. در صورت حضور با ویزای معتبر دیگر در ایالات متحده امریکا.

*TEA) Targeted Employment Area) : مناطق روستایی و مناطقی که میزان بیکاری در آنها حداقل ١٥٠ درصد نرخ میانگین ملی بیکاری باشد.

** زمانبندی: متوسط زمان پردازش از تاریخ تشکیل پرونده در USCIS. ممکن است زمان های قید شده بدون اطلاع رسانی قبلی تغییر کنند.

***جدول فوق شامل اطلاعات کلی است که ممکن است در هر مقطع از زمان تغییر یابد و نباید بعنوان مشاوره حقوقی در نظر گرفته شود. این اطلاعات تنها دیدگاه کلی را ارائه می دهد . بنابراین درصورتیکه تصمیم دارید پروسه مهاجرت از طریق سرمایه گذاری را آغاز کنید، لازم است حتما با یک وکیل مجرب امریکا مشورت نمایید. همچنین این مطالب متعلق به LAWMAKS میباشد و نباید توسط هیچ شخص یا نهادی به هرشکلی کپی یا توزیع شود.