انواع ویزای سرمایه گذاری امریکا

۳ روش اصلی سرمایه گذاری در امریکا که در زیر توضیح داده شده, میتواند به اخذ تابعیت, گرین کارت و پاسپورت آمریکائی شما کمک کند:

سرمایه گذاری EB5

از طریق این برنامه، سرمایه گذاران و خانواده درجه یک آنها میتوانند گرین کارت دائمی ایالات متحده را دریافت کنند. در حال حاضر، میزان سرمایه گذاری از ٨٠٠ هزار تا یک میلیون و پانصد هزار دلار میباشد.

سرمایه گذاری L1 

L-1 یک ویزای غیر مهاجرتی است و به شرکت های خارجی این امکان را میدهد که مدیران یا نیروهایی تخصصی خود را از یکی از دفاتر بین المللی خود به امریکا انتقال دهند.

سرمایه گذاری E2

E-2 یک ویزای غیرمهاجرتی برای سرمایه گذارخارجی است که مقداری از سرمایه خود را برای تجارت در امریکا سرمایه گذاری می کنند. مبلغ سرمایه گذاری باید قابل توجه باشد.


جدول مقایسه

نام سرمایه گذاری E-2L-1EB-5 غیرمستقیم (RC)EB-5 مستقیم (شخصی)
نوع سرمایه گذاریغیر مهاجرتیغیر مهاجرتیمهاجرتیمهاجرتی
مبلغ سرمایه گذاری( دلار)$200,000 – $50,000بدون محدودیت$ 800,000 (TEA*)
$ 1,500,000
$ 800,000 (TEA*)
$ 1,500,000
امکان سرمایه گذاری با مبلغ هدیهبلهبلهبلهبله
سرمایه گذاری با مبلغ قرض گرفته شده (وام)بله
(با رعایت قوانین خاص)
بلهبله
(با رعایت قوانین خاص)
بله
(با رعایت قوانین خاص)
محل سرمایه گذاریبه انتخاب سرمایه گذاربه انتخاب سرمایه گذار$ 800,000 (TEA*)
$ 1,500,000
$ 800,000 (TEA*)
$ 1,500,000
ایجاد شغلمطابق طرح توجیهی مطابق طرح توجیهی١٠ شغل مستقیم یا غیر مستقیم١٠ شغل مستقیم
نقش سرمایه گذارمدیریت و/یا وظایف کاری روزانه ( اختیاری )مدیریت__سرمایه گذاری و فعالیت های مدیریتی معمول
امکان خرید یک شرکت از پیش تشکیل شدهبلهبله___بله
منوط به ایجاد ١٠ شغل تمام وقت جدید
لزوم اشتغال سرمایه گذاربهتر است شاغل باشدبله ، یک سال با سمت مدیریتخیربهتر است شاغل باشد
لزوم تابعیت کشور خاصکشورهای دارای معاهده مربوطه با ایالت متحده امریکا. (١)بدون محدودیت (٢) بدون محدودیتبدون محدودیت
لزوم داشتن شرکت در خارج از ایالات متحده امریکاخیربلهخیرخیر
**زمانبندیمعمولا بین ٣ تا ٥ ماه یا ٣٠ روز کاری (٣)بین ٦ تا ٩ ماه یا ١٥ روز کاری (٤)١ تا ٤ سال
به پروژه بستگی دارد
٣ تا ٤ سال
اقامت
( گرین کارت)
امکان تبدیل به ویزا های مهاجرتیامکان تبدیل به ویزا های مهاجرتی (٥) بلهبله
سرعت بخشیدن به پروسهبله (٦)
بلهخیرخیر
اعتبار اولین ویزایک سال یا بیشتریک سال یا بیشترگرین کارت موقت ٢ سالهگرین کارت موقت ٢ ساله
حداکثر زمان اجازه اقامتتا زمان فعالیت کسب و کار ایجاد شدهحداکثر ٧ سالدائمیدائمی
چه کسی بعنوان خانواده سرمایه گذار در نظر گرفته میشود (ذینفعان)همسر و فرزندان مجرد زیر ٢١ سالهمسر و فرزندان مجرد زیر ٢١ سالهمسر و فرزندان مجرد زیر ٢١ سالهمسر و فرزندان مجرد زیر ٢١ سال
اجازه کار ذینفعان به شرط اینکه واجد شرایط باشندبله
بله
بله
بله
آیا ذینفعان می توانند در دانشگاه یا مدرسه تحصیل کنند؟بلهبلهبلهبله
اجازه کارامکان درخواست به محض ورود امکان درخواست به محض ورودپس از دریافت گرین کارتپس از دریافت گرین کارت

نکات مهم:

  1. تحت شرایط فعلی کشور ایران موقتا جزء کشور های طرف معاهده در نظر گرفته نمیشود.
  2. در صورتیکه شرکت خارجی در تعدادی از کشورها نظیر ایران باشد محدودیت هایی وجود دارد.
  3. ٣٠ روز کاری ( تسریع در فرآیند) در صورت حضور متقاضی و اقدام در خاک امریکا.
  4. ١٥ روز کاری در صورت تسریع در فرآیند.
  5. مدیر عاملان و مدیران ارشد و متخصصین می توانند یک سال پس از ورود ، برای اخذ اقامت اقدام نمایند.
  6. در صورت حضور با ویزای معتبر دیگر در ایالات متحده امریکا.

*TEA) Targeted Employment Area) : مناطق روستایی و مناطقی که میزان بیکاری در آنها حداقل ١٥٠ درصد نرخ میانگین ملی بیکاری باشد.

** زمانبندی: متوسط زمان پردازش از تاریخ تشکیل پرونده در USCIS. ممکن است زمان های قید شده بدون اطلاع رسانی قبلی تغییر کنند.

***جدول فوق شامل اطلاعات کلی است که ممکن است در هر مقطع از زمان تغییر یابد و نباید بعنوان مشاوره حقوقی در نظر گرفته شود. این اطلاعات تنها دیدگاه کلی را ارائه می دهد . بنابراین درصورتیکه تصمیم دارید پروسه مهاجرت از طریق سرمایه گذاری را آغاز کنید ، لازم است حتما با یک وکیل مجرب امریکا مشورت نمایید. همچنین این مطالب متعلق به LAWMAKS میباشد و نباید توسط هیچ شخص یا نهادی به هرشکلی کپی یا توزیع شود. ***

فرم مشاوره مهاجرت

لطفا از طریق فرم زیر وضعیت یا خواسته خود را با ما در میان بگذارید.
whatsapp