ظرفیت ویزای H-2B برای نیمه دوم سال مالی 2024 تکمیل شد.

سازمان مهاجرت آمریکا،  متقاضیان کافی برای تکمیل ظرفیت ویزای H-2B در نیمه دوم سال مالی 2024 را دریافت کرده است و هم اکنون در حال اعلام تاریخ‌های مربوط به ظرفیت‌های تکمیلی این ویزا برای باقیماندهٔ سال مالی 2024 است. همچنین، سازمان مهاجرت، درخواست‌های جدید مربوط به ویزای H-2B که پس از تاریخ 7 مارس 2024 ثبت شوند و تاریخ شروع کار آن‌ها بعد از 1 آوریل 2024 و قبل از 1 اکتبر 2024 باشد را رد خواهد نمود.

لازم به ذکر است که این موضوع نباید با ویزای H-1B که هنوز ظرفیت آن تکمیل نشده است، اشتباه گرفته شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در Uncategorized