فرمان جدید اجرایی دونالد ترامپ

trumps

دونالد ترامپ با فرمان جدید اجرایی خود ورود شهروندان 6 کشور ایران، سوریه، لیبی، یمن، سودان و سومالی به ایالات متحده آمریکا را به مدت 90 روز محدود کرد.

افزون بر این، فرمان اجرایی دونالد ترامپ، افرادی را که خواستار پناهندگی ایالات متحده آمریکا هستند دربرمی گیرد. بدین معنا که ورود پناهندگان به ایالات متحده آمریکا برای 120 روز ممنوع خواهد بود. این فرمان اجرایی از تاریخ 16 مارس 2017 ، 10 روز پس از صدور فرمان اجرایی لازم الاجرا خواهد بود.

افراد مشمول فرمان اجرایی جدید کسانی هستند که در زمان لازم الاجرا شدن فرمان اجرایی، خارج از ایالات متحده آمریکا بسر می برند، در ساعت 5 بعد از ظهر 27 ژانویه 2017، ویزای ایالات متحده آمریکا را در پاسپورت خود نداشتند و در زمان اجرای فرمان اجرایی اخیر، صاحب ویزای آمریکا نمی باشند.

بدین ترتیب، افرادی که در 27 ژانویه 2017 دارای ویزای ایالات متحده آمریکا نبوده اند و پس از آن نیز موفق به اخذ آن نشده اند، تحت سیطره این فرمان اجرایی قرار خواهند گرفت. از این رو، اگر یکی از شهروندان کشورهای مشمول فرمان اجرایی، در تاریخ 27 ژانویه 2017 ویزای آمریکا را در پاسپورت خود داشته یا در تاریخ 16 مارس 2017- تاریخ اجرای فرمان اجرایی- دارای ویزای آمریکا باشد، محدودیتی برای ورود به ایالات متحده آمریکا نخواهد داشت.

در این فرمان اجرایی استثنائاتی نیز قید شده و افراد می توانند در برخی موارد از تأثیر این قانون معاف گردند. دارندگان کارت سبز، اتباعی که در تاریخ اجرای فرمان اجرایی یا پس از آن مورد پذیرش ایالات متحده آمریکا قرار گرفته اند، دارندگان ویزای دیپلماتیک، افراد دوتابعیتی و افرادی که با درخواست پناهندگی شان موافقت شده یا تحت حمایت کنوانسیون منع شکنجه قرار دارند، از حوزه این فرمان اجرایی خارج می باشند.

در فرمان اجرایی اخیر این اختیار به مأمور کنسولی و مأمور گمرک در فرودگاه اعطا شده است که در مواردی استثنایی، برخی از شهروندان کشورهای مشمول فرمان اجرایی را از دایره فرمان اجرایی خارج کنند.

به واقع، در صورتی که ممانعت در ورود با مشقت فراوان برای تبعه خارجی همراه باشد، ورود وی امنیت ملی را به مخاطره نیاندازد و منافع ملی بدین وسیله تأمین شود، اعمال چنین اختیاری مجاز خواهد بود. شرایط ویژه پزشکی ، انجام تعهدات حرفه ای (مانند ویزای مهاجرتی EB-2) و تجارت (مانند ویزای مهاجرتی EB-5 و E-2) و دیدار با خانواده درجه یک از جمله مواردی هستند که به موجب آن افراد ممکن است از اجرای فرمان اجرایی معاف شوند.

بدین صورت، متقاضیان ویزاهایی همچون ویزای، E2، EB-2 و EB-5 ممکن است بتوانند در طول دوره تعلیق (90 روز) از مزایای معافیت از فرمان اجرایی بهره مند گردند. دو حالت در این زمینه قابل فرض است. فرض اول آنکه، پرونده فرد در اداره مهاجرت و خدمات شهروندی مورد قبول واقع شده است. چنین فردی طبعا برای ورود به آمریکا نیاز به ویزای معتبر خواهد داشت.

در این گونه مواقع، مأمور کنسولی ممکن است به این نتیجه برسد که ممانعت در ورود، ضررهای جبران ناپذیری برای سرمایه گذار یا دارنده مدارج عالی به همراه خواهد داشت و از این رو، در طول زمان تعلیق نیز با صدور ویزای مهاجرتی وی موافقت کند. فرض دوم آنکه، مأمور گمرک علی رغم قابل اجرا بودن فرمان اجرایی ترامپ نسبت به سرمایه گذار یا دارنده مدارج عالی، حکم به ورود این دست افراد را بدهد تا از ضرر به تجارت یا حرفه این افراد جلوگیری کند.

عنایت به این نکته ضروری است که فرمان اجرایی دونالد ترامپ مانع از ثبت پرونده در اداره مهاجرت و خدمات شهروندی نخواهد شد. بنابراین، هموطنان عزیز می توانند در طول مدت تعلیق درخواست خود مبنی بر اقامت دائم ایالات متحده آمریکا را با اداره مهاجرت مطرح نمایند.