قانون جدید فلوریدا بر برخی گواهینامه های خارج از ایالت برای مهاجران غیرقانونی تأثیر می گذارد.

در جلسه‌ای، گرنر ران دسانتیس فرماندار فلوریدا فهرستی از گواهی‌نامه‌های رانندگی خارجی را اعلام کرد که از این پس اگر دارنده آنها غیرقانونی وارد ایالات متحده آمریکا باشد، در فلوریدا باطل خواهند شد. این فهرست شامل ایالت‌های زیر می باشد:

دلاور
هاوایی
رود آیلند
ورمونت
کنکتیکت

رانندگی در فلوریدا بر اساس قانون SB1718 محدود شده است که به عنوان “قوی‌ترین قانون مخالفت با مهاجرت غیرقانونی در این کشور” توصیف شده است.

علاوه بر تشدید محدودیت‌ها بر روی شناسه‌های ملی، قانون مشاغل را ملزم می‌کند تا مجوزهای اشتغال را بررسی کنند و از مهاجران و بازدیدکنندگان خواسته می‌شود که مدارک اقامت قانونی خود را ارائه کنند.

این قانون از تاریخ 1 ژوئیه 2023 به اجرا درآمد، پس اگر قصد سفر به فلوریدا دارید، لطفا احتیاط کنید.

توجه:

محتوای وبسایت ما فقط برای اهداف آموزشی می باشد و نباید به منزله ی مشاوره ی حقوقی یا ایجاد رابطه ی وکیل – موکل قلمداد گردد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در Uncategorized