مدیریت مالی سرمایه‌گذاری EB-5: حفاظت از وجوه سرمایه‌گذاری و کارآمدتر کردن تجربه ی سرمایه‌گذار

سرمایه‌گذاری مبلغ 800,000 دلار تعهد مالی قابل توجهی می باشد، به ویژه زمانی که به اخذ ویزای سرمایه‌گذاری EB-5 مرتبط باشد. به همین دلیل، سرمایه‌گذاران عموما به دنبال کسب اطمینان خاطر بیشتر در خصوص مدیریت مالی وجوه خود هستند. با توجه به اهمیت شفافیت مبلغ سرمایه گذاری، قانون RIA (مدیریت وجود سرمایه‌گذاری EB-5 ) که به تازگی اجرا شده است، متعهد می شود که مبالغ سرمایه گذاری EB-5، توسط یک مدیر ثالث بررسی و اداره می گردد.

هدف اصلی این امر، افزایش امنیت و شفافیت مبلغ سرمایه‌گذاری EB-5 که به سختی به دست آمده است، می باشد. با واگذاری مدیریت وجوه سرمایه گذاری شده به یک مدیر مالی حرفه ای، سرمایه گذاران می توانند اطمینان حاصل کنند که سرمایه آنها به درستی توسط بانک و پروژه مدیریت میشود. این امر باعث کاهش بار مدیریت مالی از فرد سرمایه‌گذار می‌شود و به او این امکان را می‌دهد که بر روی جنبه‌های دیگری از مسیر سرمایه‌گذاری خود تمرکز کند.

وظیفه یک مدیر مالی شامل مسئولیت‌های مختلفی از جمله مدیریت مالی روزانه، بایگانی اسناد اداری، تأییدیه تراکنش‌ها و ارائه گزارش‌های مالی جامع به سرمایه‌گذاران می باشد. بنابراین، این الزام نه تنها با مقررات جدید برنامه EB-5 هماهنگی دارد بلکه به طرز چشمگیری زندگی سرمایه‌گذاران را ساده‌تر می‌کند.

با اجرای این مقرره ی جدید در خصوص مدیریت مالی سرمایه‌گذاری  EB-5، دفتر حقوقی ما قصد ارائه سطح جدیدی از امنیت و حرفه ای گرایی به سرمایه‌گذاران را دارد. این رویداد، تضمین می‌کند که سرمایه‌گذاری شما در دستان قابل اعتماد قرار دارد و به شما امکان می‌دهد که با اطمینان و سهولت در مسیر سرمایه‌گذاری EB-5 حرکت کنید.

توجه:

محتوای وبسایت ما فقط برای اهداف آموزشی می باشد و نباید به منزله ی مشاوره ی حقوقی یا ایجاد رابطه ی وکیل – موکل قلمداد گردد.

به منظور پاسخگویی به سوالات پرونده ی خود، لطفا با یک وکیل مهاجرت که در این زمینه تخصص داشته باشد مشورت نمایید.