واکنش USCIS به بیماری همه گیر کویید-۱۹

USCIS (ادارهٔ مهاجرت امریکا) اعلام کرده است که در برخورد با بیماری همه گیر کووید-۱۹ رویکرد منعطفی را اتخاذ خواهد کرد. این رویکرد که محدوده ی زمانی پاسخگویی به برخی پرونده های خاص را تمدید میکند، به منظور کاهش نگرانی های حاصل از کووید-۱۹ اتخاذ شده است.

اداره USCIS دفاتر منطقه ای را تعطیل نموده و مهاجرین قادر به شرکت در مصاحبه های خود نیستند و نمی توانند به صورت حضوری به مسائل مهاجرت خود بپردازند. همچنین مراسم ادای سوگند برای کسانی که میخواهند شهروندی امریکا را دریافت کنند لغو شده است.

اگرچه دفاتر ارتباط مستقیم با افراد اکنون بسته شده اند، USCIS همچنان به رسیدگی  پرونده ها ادامه می دهد و به خاطر این بیماری همه گیر، فرجه بیشتری به  برخی از پرونده ها داده است و برخی از تاریخ های مشخص را تمدید کرده است.

USCIS تاریخ های اعلام شده دراطلاعیه RFE (درخواست برای ارائه شواهد بیشتر) ،NOID (اعلامیه تصمیم به رد پرونده ) ، NOIT ( اعلامیه تصمیم به خاتمه پرونده) و برخی تصمیمات غیر معمول تر مثل ” اعلامیه تصمیم برای فسخ مراکز منطقه ای و ادامه درخواست ارائه شواهد و مدارک ، را به مدت 60 تمدید می کند.

علاوه بر این اگر تصمیم به رد پرونده گرفته شد، و  متقاضی مجاز به درخواست تجدیدنظر یا حكم بازگشایی پرونده باشد، در حالت عادی این متقاضی میتواند طی 30 روز فرم I-290B  را ارائه کند اما اکنون مهلت ارسال این فرم (درخواست تجدید نظر) به مدت 30 روز تمدید شده است و در مجموع 60 روز به متقاضی فرصت داده شده است.

توجه به این نکته ضروری است که فرجه های ذکر شده در صورتی مجازند که هر یک از اعلامیه ها یا در خواست هایی که در بالا به آنها اشاره شد،  بین تاریخ 1 مارچ 2020 تا 1 جولای  2020 صادر شده باشد.

برای ارزیابی اختصاصی پرونده خود با LAWMAKS تماس بگیرید.

توجه: محتوای این خبرنامه نباید به عنوان مشاوره ی حقوقی در نظر گرفته شود.  پیشنهاد میکنیم که برای پاسخگویی به سوالات مهاجرتی خود و آشنایی با قوانین مهاجرت، با یک وکیل مهاجرت تماس حاصل کنید. همچنین این مطالب متعلق به LAWMAKS میباشد و نباید توسط هیچ شخص یا نهادی به هرشکلی کپی یا توزیع شود.