ویزا و گرین کارت بشردوستانه

اداره مهاجرت امریکا، برنامه های بشردوستانه و حمایتی را برای کمک به افرادی که برای رهایی از مصیبت، فشار، مسائل پزشکی اورژانسی و سایر شرایط اضطراری نیاز به پناهجویی و کمک دارند ارائه میکند که در ذیل به آنها اشاره می کنیم:

1- پناهندگی Refugee

به افرادی اعطا می شود که ویژگی های تعریف شده برای ” پناهجو” را دارند و شرایط آنها از لحاظ حقوق بشر برای امریکا نگران کننده است.

2- پناهندگی Asylum

وضعیت پناهندگی Asylum برای افرادی است که واجد شرایط پناه جویی هستند و در داخل خاک امریکا ، و در مرز درخواست اجازه ورود دارند.

3- همسر، فرزندان و والدینی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند میتوانند مهاجرت به امریکا را تحت قانون مهاجرت و ملیت (INA) که در پی قانون خشونت علیه زنان (VAWA) تصویب شد، درخواست نمایند.

4- قربانیان قاچاق انسان و جرائم دیگر

قاچاق انسان شکل دیگری از برده داری مدرن است که در آن قاچاقچیان افراد را با وعده های دروغ اشتغال و زندگی بهتر اغوا میکنند.

5- شرایط خاص

برای برخی شرایط خاص مانند افرادی که تحت تاثیر بلایای طبیعی یا شرایط ویژه دیگری قرار گرفته اند گزینه هایی مانند تمدید ها ، تغییر در وضعیت ویزا، معافیت از پرداخت وجوه، جایگزینی مدارک، و تسریع در روند بررسی ممکن خواهد بود.

6- وضعیت حمایت موقت (TPS)

اداره مهاجرت امریکا به افراد واجد شرایط از کشورهایی مشخص ( یا قسمت هایی از کشورهای مشخص) که در امریکا هستند برای مدت محدودی اجازه ماندن در کشور امریکا را میدهد. افراد واجد شرایط بدون ملیت که اخیرا در کشورهای مشخص شده سکونت داشته اند نیز میتوانند از این حمایت برخوردار شوند.

7- به تعویق انداختن خروج اجباری (DED)

این مورد از اختیارات رئیس جمهور امریکا برای راهبرد سیاست خارجی است و وضعیت مهاجرتی معینی به شمار نمی آید. افراد تحت پوشش DED عموما برای مدت زمان مشخصی لزومی برای خروج از امریکا ندارند.

8- وضعیت ویژه نوجوانان مهاجر

بعضی از کودکانی که در امریکا بدون وضعیت مهاجرتی قانونی زندگی میکنند به دلیل مورد سواستفاده قرار گرفتن، ترد شدن یا مورد توجه قرار نگرفتن توسط پدر یا مادر خود ممکن است به حمایت های بشردوستانه نیاز داشته باشند. در چنین مواردی قانون اجازه درخواست فوری برای اقامت دائمی قانونی امریکا (گرین کارت) را برای کودکانی که در معرض آسیب قراردارند میسر میسازد.

9- ختنه کردن دختران (FGM/C)

دولت امریکا شدیدا با این کار با هر انگیزه ای ، از هر روش، و با هر شدتی که باشد کاملا مخالف است و آن را خشونت جنسیتی و نقض جدی حقوق بشر می داند و درصورتیکه در خصوص بچه ها اعمال می شود سواستفاده از کودکان خواهد بود.

10- ازدواج اجباری

به ازدواجی گفته می شود که بدون رضایت یکی از طرفین یا هردوی آنها انجام میشود. رضایت به این معنی است که شما با آگاهی و آزادی کامل موافق ازدواج با همسر مورد نظر خود و در زمان مورد نظر خود باشید. ازدواج اجباری زمانی اتفاق می افتد که اعضای خانواده یا سایرین فرد را تحت سو استفاده فیزیکی ، احساسی ، تهدید یا اغفال قرارداده و به نوعی مجبور به ازدواج بدون رضایت می کنند.