ویزای کار امریکا

ویزای کارعموما برای آن دسته از شهروندان کشورهای دیگر است که بخواهند برای مدت زمان معلوم و موقت و با ویزای غیرمهاجرتی وارد امریکا شوند. کارفرمایی که قصد استخدام او را دارد می بایست از طرف متقاضی دراداره مهاجرت امریکا مراحل تشکیل پرونده را انجام دهد. شرکت های امریکایی در هنگام استخدام نیروی کار خارجی، انواع ویزاهای زیر را با توجه به تحصیلات و پیشینه متقاضی بررسی می کنند:

  • ویزای H-1B : این نوع ویزای کار،  ” تخصص شغلی” محسوب می شود، که در آن فردی با مدرک کارشناسی یا معادل آن در یک زمینه ی خاص مورد نیاز باشد. مثلا معلم، مهندسین و دانشمندان، و داروسازان. مهم است بدانیم که تنها 65000 ویزای H-1B در سال صادر می شود و درخواست هزاران متقاضی با صلاحیت فقط به دلیل همین محدودیت رد می شود. همسر و فرزندان مجرد زیر 21 سال دارنده این نوع ویزا می توانند با دریافت ویزای H-4 او را همراهی کنند اما اجازه کار نخواهند داشت.
  • ویزای H-1B1 : این ویزا به عنوان بخشی از توافقات تجارت آزاد که با کشورهای شیلی و سنگاپور در سال 2003 امضا شد، بوجود آمد که طبق آن تعداد 8006 ویزا برای شهروندان این دو کشور در هر سال مالی صادر می گردد. این ویزا جایگزین بسیار خوب ویزای H-1B برای شهروندان شیلی و سنگاپور می باشد.
  • ویزای H-2A: این ویزا به کارفرمایان حوزه کشاورزی این امکان را می دهد که کارگران خارجی که در زمینه کشاورزی کار می کنند را برای مدت زمان مشخص یا بصورت فصلی به امریکا بیاورند. برای دریافت این نوع ویزا کارفرما می بایست شرایط استخدام موقت کارگر و کارمند خارجی را داشته باشد و همچنین لازم است ارزیابی دقیق و منسجم صورت بگیرد.
  • ویزای H-2B: این نوع ویزا به کارفرمایان امریکایی اجازه استخدام کارگر خارجی در مورد خدمات غیر کشاورزی بصورت موقت ، فصلی و یا  متناوب را میدهد.
  • ویزای H-3 : این ویزا برای اهداف ” آموزش ضمن خدمت” و در زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که آموزش در حرفه متقاضی و در کشور خودش به کارگرفته شود. اداره مهاجرت امریکا شرایط ویژه ای را برای این ویزا درنظر گرفته و برنامه آموزشی مورد نظر می بایست در کشور متقاضی قابل ارائه و در دسترس نباشد. برای به حداکثر رساندن شانس دریافت این ویزا ، صلاحیت شرکت امریکایی و متقاضی باید به دقت ارزیابی شود.
  • ویزای O: این ویزا برای افراد نخبه با توانمندی یا دستاوردهای خاص در زمینه های علمی، هنری، آموزشی، تجارتی، یا ورزشی مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین کارگردانان، مجریان و … در این دسته قرار می گیرند. محدودیتی برای تعداد ویزای صادر شده در سال برای این نوع ویزا در نظر گرفته نشده و برخی از دارندگان ویزای O می توانند بدون نیاز به گواهی کار ، مراحل اخذ گرین کارتشان را دنبال کنند. همسران و فرزندان مجرد زیر 21 سال دارندگان ویزای O می توانند شرایط اخذ ویزای O-3 را داشته باشند اما اجازه کار نخواهند داشت. ویزای O، ویزای پیچیده ای است اما کارایی زیادی دارد و گاهی ممکن است برای دارندگان ویزای H-1B که از محدودیت 6 ساله ویزای خود خسته شده اند و یا هنگامیکه سهمیه سالیانه H-1B تکمیل شده است مورد استفاده قرار بگیرد.
  • ویزای P-1: قابل استفاده برای افرادی که عضو تیم ورزشی یا گروه های هنری هستند. به منظور صلاحیت داشتن برای اخذ این ویزا ، لازم است عضو و/یا گروه به صورت بین المللی برای اجرای خود شناخته شده باشند.
  • ویزای P-2: افرادی از گروه های هنری شناخته که بخواهند در گروه های هنری دیگری در امریکا اجرا داشته باشند.
  • ویزای P-3: افرادی که در زمینه های هنری و نمایشی ، به اجرا، آموزش و مربی گری اشتغال دارند و زمینه فعالیت آنها شامل فرهنگ ، موازین سنتی و بومی، موسیقی، تئاتر و اجرای هنری می باشد.
  • ویزای Q-1: افرادی که می خواهند در یک برنامه تبادل تمدن ها و مبادلات فرهنگی شرکت داشته باشند. این نوع ویزا برای آموزش و استخدام است که به فرد این اجازه را می دهد که تاریخچه ، فرهنگ و سنت های کشور خودش را معرفی کند.