پردازش متمرکز درخواست‌های خودگردان VAWA و پرونده‌های مرتبط

از اول آوریل ۲۰۲۴، سازمان مهاجرت و شهروندی آمریکا فرآیند پذیرش فرم  I-360 را در مرکز خدمات نبراسکا متمرکز کرده است. این درخواست برای بیوه‌های آمریکایی یا مهاجران خاص و پرونده‌های مرتبط قانون خشونت علیه زنان (VAWA) برای همسران، کودکان، و والدینی که تحت خشونت بوده‌اند، می باشد.

پیشتر، این پرونده‌ها در مرکز خدمات ورمانت دریافت می‌شدند. کارشناسان سازمان مهاجرت از مرکز خدمات مرکزی برای حقوق بشر، تنظیم تغییرات، حذف شروط، و اسناد مسافرت که آموزش ویژه VAWA دیده اند، به این پرونده‌ها رسیدگی خواهند کرد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در Uncategorized