پوشاک و کفش

*ترنتون، ایالت نیوجرسی

 • شلوار جین (لیوایز501 و یا برند مشابه) 36.67$
 • پیراهن زنانه تابستانی ازفروشگاه زنجیره ای(زارا،H&Mو..)27.49$
 • یک جفت کفش نایکی (بطور متوسط)72.67$
 • یک جفت کفش چرم مردانه91.67$

*نیوآرک، ایالت نیوجرسی

 • شلوار جین (برند لیوایز501 و یا برند مشابه) 41.00$
 • پیراهن زنانه تابستانی ازفروشگاه زنجیره ای(زارا،H&Mو..)38.50$
 • یک جفت کفش نایکی (بطور متوسط)73.80$
 • یک جفت کفش چرم مردانه 106.25$

*شهر جرسی، ایالت نیوجرسی

 • شلوار جین 48.50$
 • پیراهن زنانه تابستانی ازفروشگاه زنجیره ای(زارا،H&Mو..)41.25$
 • یک جفت کفش نایکی(بطور متوسط)73.75$
 • یک جفت کفش چرم مردانه80.00$

*لس آنجلس، ایالت کالیفرنیا

 • یک شلوار جین (برند لیوایز501 و یا برند مشابه)52.29$
 • پیراهن زنانه تابستانی ازفروشگاه زنجیره ای(زارا،H&Mو..)37.26$
 • یک جفت کفش نایکی(بطور متوسط)78.21$
 • یک جفت کفش چرم مردانه 99.70$

*سن دیگو، ایالت کالیفرنیا

 • شلوار جین(برند لیوایز501 و یا برند مشابه)52.12$
 • پیراهن زنانه تابستانی ازفروشگاه زنجیره ای(زارا،H&Mو..)44.38$
 • یک جفت کفش نایکی (بطور متوسط)80.55$
 • یک جفت کفش چرم مردانه106.10$

*سان فرنسیسکو، ایالت کالیفرنیا

 • شلوار جین (برند لیوایز501 و یا برند مشابه)62.47$
 • پیراهن زنانه تابستانی ازفروشگاه زنجیره ای(زارا،H&Mو..)41.81$
 • یک جفت کفش نایکی (بطور متوسط)88.48$
 • یک جفت کفش چرم مردانه147.09$

*نیویورک، ایالت نیویورک

 • شلوار جین (برند لیوایز501 و یا برند مشابه)54.11$
 • پیراهن زنانه تابستانی ازفروشگاه زنجیره ای(زارا،H&Mو..)40.33$
 • یک جفت کفش نایکی (بطور متوسط)86.79$
 • یک جفت کفش چرم مردانه132.09$

* آلبانی، ایالت نیویورک

 • شلوار جین (برند لیوایز501 و یا برند مشابه آن)40.00$
 • پیراهن زنانه تابستانی ازفروشگاه زنجیره ای(زارا،H&Mو..)48.75$
 • یک جفت کفش نایکی (بطور متوسط) 72.751$
 • یک جفت کفش چرم مردانه87.86$

*روچستر، ایالت نیویورک

 • شلوار جین (برند لیوایز501 و یا برند مشابه)45.00$
 • پیراهن زنانه تابستانی ازفروشگاه زنجیره ای(زارا،H&Mو..)33.91$
 • یک جفت کفش نایکی (بطور متوسط)66.67$
 • یک جفت کفش چرم مردانه85.62$