پیشنهاد بهبود برنامه H-1B توسط وزارت امور داخلی آمریکا

در تاریخ 20 اکتبر 2023، وزارت امور داخلی آمریکا (DHS) اعلام کرد که قوانین پیشنهادی برای بهبود برنامه کارگران تخصصی H-1B را معرفی می‌کند. هدف از این قوانین پیشنهادی، ساده‌سازی الزامات واجد شرایط، بهبود کارایی برنامه، ارائه مزایا برای کارفرمایان و کارگران و تقویت اصول اخلاقی است.

مهمترین مفاد قوانین پیشنهادی شامل بازنگری معیارهای واجد شرایط برای اطمینان از رابطه مستقیم بین رشته تحصیلی و وظایف شغلی ، بهبود کارایی برنامه از طریق توضیح الزامات برای پتیشن‌های اصلاحی به دلیل تغییرات در استخدام و گسترش معافیت‌ها از سقف تعداد محدود H-1B برای برخی از سازمان‌ها می باشد.

قوانین پیشنهادی همچنین به تقویت اصول اخلاقی با افزایش کیفیت روند ثبت نام و امکان بازدید از محل‌ها می‌پردازد.

قوانین پیشنهادی در حال حاضر در دستور کار اعتراضات عمومی قرار دارد و به سازمان‌ها فرصت می‌دهد تا نظرات و پیشنهادات خود را ارائه کنند. پس از پایان دوره نظردهی، DHS نظرات را بررسی کرده و پاسخ‌های خود را در قالب قوانین نهایی منتشر خواهد کرد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در Uncategorized