چالش های ویزای EB-5 برای ایرانیان

روابط بین دوکشور ایران و ایالات متحده ناهموار و پر از مشکل است و این مسئله برای همه آشکار است.  از این رو، فرایند مهاجرت و انتقال سرمایه و دارایی ها به آمریکا امری دشوار است. 

پیش از این، سازمان کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا ((OFAC به علت تحریم های بین المللی موجود علیه ایران، قوانین سختگیرانه ای برای انتقال پول از مبدا ایران قائل بود و نهادهای آمریکایی دریافت کننده ی پول، ملزم به دریافت گواهینامه ی OFAC بودند.  با این وجود، از سال 2012 میلادی این موضوع تغییر یافته است و سرمایه گذاران ویزای EB-5 و E-2 از ارائه ی این گواهینامه معاف شده اند.  به علت عدم وجود زیرساخت های لازم، امکان انتقال سرمایه به صورت مستقیم از بانک های ایران به ایالات متحده وجود ندارد. بانک های ایرانی در لیست ویژه ی سازمان OFAC  قراردارند (SDL). خوشبختانه سرمایه گذاران از روش دیگری امکان انتقال سرمایه به خارج از ایران را دارند و میتوانند از صرافی ها یا ادارات معاملات ارزی استفاده نمایند.  این امر مخاطره آمیز و ریسکی می باشد و از دیدگاه حقوقی اندکی نامشخص است اما سازمان OFAC برای سرمایه گذاری های خاص، معافیت درنظر می گیرد.

 دفتر حقوقی ما در این پرونده ها بسیار موفق آمیز عمل کرده است. عمدتا به این دلیل که در گزینش سرمایه گذاران و شبکه ای که از آن، قصد انتقال سرمایه را دارند حساس عمل میکنیم.

توجه:

محتوای وبسایت ما فقط برای اهداف آموزشی می باشد و نباید به منزله ی مشاوره ی حقوقی یا ایجاد رابطه ی وکیل – موکل قلمداد گردد.

به منظور پاسخگویی به سوالات پرونده ی خود، لطفا با یک وکیل مهاجرت که در زمینه ی ویزای EB-5 تخصص داشته باشد مشورت نمایید.