کارفرمایان – قانون جدید ممنوعیت سفر

Employers

آنچه کارفرمایان امریکایی و کارمندان خارجی آنها می بایست در مورد قانون جدید ممنوعیت سفر بدانند

پس از ابلاغ آخرین محدودیت های ویزا و سفر توسط رئیس جمهور دونالد ترامپ در تاریخ 24 سپتامبر 2017 ، ابهامات زیادی بر جای مانده است. این محدودیت ها برای شهروندان 8 کشور مختلف در نظر گرفته شده که می تواند استخدام، ارتقاء شغلی، سفر های کاری و سایر سفر ها را برای افرادی از این کشورها که برای کارفرمایان امریکایی کار می کنند دگرگون سازد. گفتنی ست تبصره هایی وجود دارد که به شهروندان 8 کشور محدود شده اجازه دیدار یا کار کردن در امریکا را می دهد، اما هنوز چگونگی استفاده از این تبصره ها مشخص نیست.

به دلیل همین ابهامات، به کسب و کارهای امریکایی توصیه می شود توجه بسیاری به ملیت کارمندان خود داشته باشند و تمامی برگه های لازم مانند فرم های I-9 را به منظور تایید صلاحیت کارمند خود بروز نموده و نزد خود نگاه دارند.

در سیاست های جدید اتخاذ شده، برخی از این 8 ملیت، محدودیت های بیشتری نسبت به سایرین دارند. بطور مثال کارفرمایان می بایست تا زمان رفع ابهامات و روشن شدن زوایای مختلف قوانین جدید، تمام تلاش خود را به کار گیرند تا از خروج کارمندان ایرانی تبار خود از امریکا جلوگیری کنند. چنانچه کارفرمایی جانب احتیاط را رعایت نکند، ممکن است از ورود کارمندش به امریکا ممانعت بعمل آید.

با توجه به اینکه مشکلات مهاجرتی (کارمندان) برای صاحبان کسب و کار می تواند از این هم پیچیده تر گردد؛ بسیار حائز اهمیت است که صاحبان مشاغل و سرمایه گذاران، به جای سپردن امور به دست کارشناسان عمومی منابع انسانی، با متخصصین در امر مهاجرت مشورت نمایند.