گرین کارت از طریق بستگان درجه یک – پدر، مادر، خواهر و برادر

  • سیتی‌زن آمریکا می‌تواند نامزد یا همسر خود را با ویزای نامزدی به آمریکا ببرد در حالی کسی که گرین کارت دارد نمی‌تواند نامزد خود را با ویزای نامزدی به آمریکا ببرد و باید ازدواج کند بعد برای همسرش درخواست گرین کارت کند.
  •  کسی که با ویزای نامزدی وارد آمریکا می‌شود باید حداکثر تا ۹۰ روز با فرد مورد نظر ازدواج کند در غیر این صورت ویزا باطل می‌شود.
  • کسی که سیتی‌زن آمریکا است می‌تواند برای پدر، مادر، خواهر و برادر، همسر و فرزند خود درخواست گرین کارت کند.
  • کسی که گرین کارت دارد نمی‌تواند برای پدر، مادر، خواهر و برادر خود درخواست گرین کارت کند. باید تا ۵ سال (۶۰ ماه) از تاریخ صدور گرین کارت صبر کند، اگر ۳۰ ماه از این ۶۰ ماه را در آمریکا بوده باشد می‌تواند سیتی‌زن شده و برای آن‌ها درخواست گرین کارت کند.
  • البته لازم نیست که این ۳۰ ماه را به صورت پشت سر هم آمریکا باشد یعنی مثلاً ممکن است ۵ ماه در آمریکا باشد بعد ۳ ماه بیرون باشد، دوباره ۸ ماه آمریکا باشد و …..
  • ولی هر سال نباید بیشتر از ۶ ماه خارج از آمریکا باشد. یعنی هرچه از ۶ ماه به طرف یک سال نزدیک‌تر می‌شود احتمال اینکه سر مرز مأمور گرین کارت او را گرفته و به دادگاه معرفی کند بیشتر می‌شود و در دادگاه باید دلیل محکمی برای علت «به مدت طولانی خارج از آمریکا بودن» داشته باشد، در غیر این صورت گرین کارت فرد باطل می‌شود.
  • اگر صاحب گرین کارت مجبور است برای مدت طولانی خارج از آمریکا باشد باید قبلاً از دولت امریکا اجازه بگیرد. حتی می‌تواند برای مدت ۲ سال اجازه بگیرد که خارج از آمریکا باشد.