گرین کارت نخبگان


متقاضیان این مجموعه درخواست معافیت از ارائه ی مجوز کار را دارند چرا که ورود چنین افرادى به ايالات متحده به نفع كشور ميباشد. با اینکه مرز مشخصی براى استعداد هاى ويژه در قانون تعريف نشده است، اما افرادی از این امتیاز برخوردار می شوند که دارای استعداد و توانایی استثنایی بوده و با استخدام آنها منافع زیادی عاید ایالات متحده خواهد شد. متقضایان NIW، می توانند مستقیما درخواست مجوز کار را در کنار درخواست اصلی خود به اداره مهاجرت آمریکا ارائه دهند.

باید ثابت کنید که درخواست شما از اهمیت ملی و داراى شايستگى بالايى است و توانایی شما باعث پیشرفت و ترقی ايالات متحده در زمینه هاى حرفه اى و تخصصى شما خواهد بود و شما استحقاق دريافت گرين كارت از اين طريق را داريد.