یادآوری – ثبت نام اولیه برای  ویزای H-1B  از 6 مارچ 2024 شروع شده است.

تکمیل ظرفیت ویزای H-1B برای سال مالی 2025 در تاریخ 6 مارس 2024 در ساعت 12 ظهر به وقت شرقی آغاز شده است و تا 22 مارس 2024 در ساعت 12 ظهر ادامه خواهد داشت. در این دوره، متقاضیان اصلی یا نمایندگان آن‌ها (در صورت وجود) باید یک حساب کاربری آنلاین در سایت اداره مهاجرت (USCIS) ایجاد کنند.


با استفاده از حساب کاربری آنلاین، آن‌ها باید هر فرد ذینفع را به صورت الکترونیکی ثبت نام کنند و هزینه های ثبت نام را به صورت جداگانه پرداخت نمایند.  

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در Uncategorized