دسته‌ها
آخرین تاییدیه های ویزاهای نامزدی آخرین خبر و رویداد کل تاییدیه های اخیر ما

تاییدیه درخواست I-129F ویزای نامزدی

دسته‌ها
آخرین تاییدیه های ویزاهای خانوادگی آخرین خبر و رویداد کل تاییدیه های اخیر ما

تاییدیه درخواست I-130 ویزای خانواده

دسته‌ها
Uncategorized آخرین خبر و رویداد کل تاییدیه های اخیر ما

تاییدیه I-601 درخواست معافیت از دلایل عدم پذیرش

دسته‌ها
Uncategorized آخرین تاییدیه های تغییر وضعیت آخرین تاییدیه های ویزاهای خانوادگی آخرین خبر و رویداد کل تاییدیه های اخیر ما

تاییدیه درخواست I-485 برای ثبت اقامت دائم یا تغییر وضعیت

دسته‌ها
آخرین تاییدیه های E-2 آخرین خبر و رویداد کل تاییدیه های اخیر ما

تاییدیه درخواست I-129 برای کارمند غیر مهاجر (ویزای E-2)

دسته‌ها
کل تاییدیه های اخیر ما ویزای صادر شده

ویزای صادر شده برای متقاضی ویزای خانوادگی

دسته‌ها
کل تاییدیه های اخیر ما ویزای صادر شده

ویزای صادر شده برای همسر متقاضی ویزای EB-2

دسته‌ها
کل تاییدیه های اخیر ما ویزای صادر شده

ویزای صادر شده برای متقاضی ویزای EB-2

دسته‌ها
آخرین خبر و رویداد کل تاییدیه های اخیر ما ویزای صادر شده

ویزای صادر شده برای متقاضی ویزای خانوادگی

دسته‌ها
آخرین تاییدیه های ویزای کاری به روش (NIW) آخرین خبر و رویداد کل تاییدیه های اخیر ما

تاییدیه درخواست I-140 برای کارمند مهاجر ویزای EB-2

فرم مشاوره مهاجرت

لطفا از طریق فرم زیر وضعیت یا خواسته خود را با ما در میان بگذارید.
whatsapp