دسته‌ها
eb5 امریکا

وام بدون وثیقه در سرمایه گذاری آمریکا!

پیروزی بی سابقه برای سرمایه گذاران EB-5. امکان استفاده از وام بدون وثیقه در سرمایه گذاری از 27 اکتبر 2020 پس از پنج سال بحث و مذاکره بین اداره مهاجرت (USCIS) و سرمایه گذاران EB-5، یک هیئت منصفه متشکل از سه قاضی در دادگاه عالی قوانین عمومی در واشنگتن دی سی، در تاریخ 27 اکتبر ادامه مطلب