OFAC – انتقال سرمایه از ایران

ofac-lawyer

آیا می دانستید که ایران موضوع تحریمهای دفتر کنترل سرمایه های خارجی آمریکا OFAC قرار دارد؟

آیا می دانستید دارندگان کارت سبز و اتباع آمریکا از داد و ستد در ایران محروم می باشند؟

آیا می دانستید که هر نوع سرمایه گذاری ایرانیان در آمریکا به غیر سرمایه گذاری از طریق EB-5 یا E-2 تنها با کسب اجازه از OFAC امکان پذیر است؟

آیا می دانستید که انتقال وجوه از ایران به آمریکا و برعکس با محدودیتهایی مواجه است؟
آیا می دانستید برجام نیز نتوانسته این موانع را برطرف کند؟

قصد سرمایه گذاری، انتقال وجوه و داد و ستد در ایران یا آمریکا دارید؟

از حصول هدف خود اطمینان ندارید؟

نگران تخطی از قوانین OFAC هستید؟

ما حاضریم روند سرمایه گذاری، انتقال وجوه و داد و ستد شما را تسهیل کنیم….
بدون آنکه مشکل قانونی برایتان ایجاد شود.